Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Boeken, Kranten en Tijdschriften

Metamorfoze financiert het conserveren en digitaliseren van boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat om papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, (grotendeels) uit de periode 1840 tot en met 1960, die zich bevinden in de collecties van instellingen met een bewaarfunctie.

Beoordeling projectaanvraag

De beoordeling van een projectaanvraag geschiedt in eerste instantie op basis van de twee criteria: het nationaal belang en de mate van autonoom verval.  De volledige voorwaarden vindt u in de handleiding die per materiaalsoort is opgesteld, te vinden bij 'Documenten'.

Voor de kranten en de tijdschriften is er een wetenschappelijke Adviescommissie die op inhoudelijke gronden titels beoordeelt en prioriteiten aangeeft.

Aanmelden

Als u een collectie wilt aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator

Uitvoering met Koninklijke Bibliotheek

Het BKT-traject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dat houdt in dat de projectleiding voor de digitalisering (planning en uitvoering van de projecten) bij de KB ligt. De KB draagt ook zorg voor de duurzame opslag van het digitale duplicaten en de uiteindelijke beschikbaarstelling op het platform Delpher. De kosten worden voor 100% vergoed door Metamorfoze.