Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering Tijdschriften

Metamorfoze spant zich, in het kader van het BKT traject, in om waardevolle tijdschrifttitels te conserveren en te ontsluiten via Delpher.

Tijdschriften conserveren en digitaliseren

De werkwijze van Metamorfoze voor het conserveren en digitaliseren van tijdschriften is met ingang van juni 2017 gewijzigd. Voorheen konden erfgoedinstellingen projectaanvragen indienen voor het conserveren en digitaliseren van tijdschrifttitels. Voor de nieuwe werkwijze ligt het initiatief bij Metamorfoze in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB).

We hebben een lijst samengesteld met duizenden tijdschrifttitels uit de periode van 1840 tot en met 1960, die ons geadviseerd zijn door vakreferenten en tientallen erfgoedinstellingen. Op basis van deze lijst maken we een selectie voor de planning voor de komende jaren en zorgen we op die manier voor een constante werkstroom.

Samen met de Koninklijke Bibliotheek

Voor het verzamelen, verwerken en digitaliseren van het materiaal werken we samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB gaat op een pragmatische wijze aan de slag met de titellijsten en zorgt voor de planning en het regelen van de eventuele bruiklenen. Als het geselecteerde materiaal beschikbaar is, wordt het bij de afdeling Digitalisering van de KB voorbewerkt en in samenwerking met een scanbedrijf gedigitaliseerd. Aan het eind van het traject wordt het op Delpher beschikbaar gesteld.

Adviescommissie

De adviescommissie Tijdschriften zal zich dit najaar buigen over  de totale lijst met tijdschrifttitels en zal met een kritische blik de selectie van tijdschriftitels bekijken.

Tijdschrift aanmelden

Mocht u nog één of meerdere tijdschriften bezitten waarvan u meent dat het de moeite loont om deze onder onze aandacht te brengen neem dan contact op met de coördinator van Metamorfoze. In principe gaan we de komende jaren aan de slag om de titels uit de werkvoorraadlijst te verwerken.

Er is ondertussen al veel werk verricht. Heel veel tijdschriften zijn al op Delpher beschikbaar of worden de komende tijd ontsloten op Delpher. Voor een overzicht van titels die in het kader van Metamorfoze zijn gehonoreerd en verwerkt zie deze lijst met tijdschrifttitels.