Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Adviescommissie Onderzoek papierconservering

De Adviescommissie Onderzoek papierconservering beoordeelt onderzoeksvoorstellen voor papierconservering.

Leden

De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

  • Jan Wouters, werkzaam geweest bij o.a. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (voorzitter)
  • Annie de Roover, hoofd afdeling Materieel Beheer bij het Stadsarchief Rotterdam
  • Agnes Brokerhof, senior onderzoeker en specialist Risicomanagement bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Nico Lingbeek, eigenaar Lingbeek Papierrestauratie
  • Herre de Vries, mede-eigenaar Restauratie Nijhoff Asser
  • Foekje Boersma, hoofd collectiebehoud KB