Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Onderzoek papierconservering

Voor het traject onderzoek werkt Metamorfoze samen met de Universiteit van Amsterdam. Studenten van de opleiding Papierrestauratie gaan op bachelor, master en PhD niveau onderzoeksprojecten uitvoeren. De resultaten komen via de website, publicaties en lezingen voor iedereen beschikbaar. 

Aanmelden

Naast de projecten die door de UvA worden uitgevoerd is er mogelijkheid voor andere partijen om onderzoek te laten financieren door Metamorfoze. Heeft u een idee voor onderzoek naar papierconservering? Neem dan contact op met de coördinator Miluska Dorgelo. Zie de aanvraagformulieren onderaan de pagina.

Adviescommissie Onderzoek

De Adviescommissie Onderzoek Papierconservering beoordeelt de ingestuurde projectaanvragen en baseert zich hierbij op de Algemene Procedure en Voorwaarden

Thema’s onderzoek papierconservering

De voorkeur gaat uit naar literatuuronderzoek binnen één van de volgende thema’s:

Toegankelijkheid en veilig gebruik
Materialiteit in relatie tot digitalisering van boeken en archieven en de veiligheid van de daarbij betrokken medewerkers. Wat is toelaatbaar op het gebied van digitalisering? Hoe zit het met de ethiek van de conservering, denk aan authenticiteit? Wat zijn best ‘practices’ voor (voorbereiding van) digitalisering met het oog op conservering van de originelen? 

Preservation
Evaluatie van de huidige maatregelen betreffende verpakkingsmateriaal en/of opslagcondities.

Methoden en technieken
Methoden en technieken in de hedendaagse en historische praktijk van conservering en digitalisering. Zijn deze bestand tegen de toekomstige problemen? Welke vernieuwingen zijn te verwachten op het gebied van methoden en technieken voor conserveringsbehandelingen? Hoe kunnen deze vernieuwingen het beste geïmplementeerd worden in de dagelijkse praktijk? 

Voorwaarden

1. Het voorstel gaat uit naar onderzoek gericht op objecten of (delen van) collecties die bij voorkeur:

  • hoofdzakelijk uit papier bestaan of er onlosmakelijk mee verbonden zijn;
  • uit de periode voor 1950 zijn;
  • geschreven, getekend en/of gedrukt zijn;
  • onderhevig zijn aan (versneld) autonoom en ander materieel verval;
  • van nationaal belang zijn.

2. Het voorstel is afkomstig van een Nederlandse partij. 

3. De aanvrager gaat akkoord met het openbaar maken van de onderzoeksresultaten middels publicaties, symposia en de websites/nieuwsbrieven van Bureau Metamorfoze, de Universiteit van Amsterdam en/of een zelf aan te wijzen kanaal.

Aanvraagformulieren

Heeft u een idee, stuur dan formulier 1 naar de coördinator. Voor een definitieve aanvraag maakt u gebruik van formulier 2. 

Algemeen
Algemene Procedure en Voorwaarden Onderzoek
Projectvoorstel
Formulier 1: Kort voorstel Metamorfoze Onderzoek
Projectaanvraag
Formulier 2: Projectaanvraag Metamorfoze Onderzoek
Bijlage formulier 2: Begroting projectaanvraag Metamorfoze Onderzoek
Projectplan
Formulier 3: Projectplan
Formulier 3: Begroting en planning projectplan