Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 116 instellingen voor het conserveren van meer dan 430 archieven en collecties van 1997 tot en met 2017. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten<<< HIER MOET NOG EEN LINKJE KOMEN!. Tot en met 2017 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1566 tijdschriftentitels geconserveerd.
Instelling Project Jaar
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis De Vakbeweging in Nederland (1871-1950) 2014
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Internationaal waardevolle collecties (1880-1946) 2014
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) 2015
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Spaanse vakbeweging (CNT/FAI) 1918-1939 2016
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie archieven van alternatieve bewegingen (1842 -1963) 2017
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Collectie Prijscouranten (1580-1950) 2019
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) SDAP partijarchief (1894-1946) 2020
Joods Historisch Museum Joodse familiearchieven (1700-1950) 2014
Katholiek Documentatie Centrum Archief W.L. Lutkie 1906-1966 2016
Katholiek Documentatie Centrum Archief P.J.M. Aalberse (1886-1948) 2013
Katholiek Documentatie Centrum Archief J.A. Alberdingk Thijm 2004
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Marie Coenen 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Katholieke tijdschriften 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Kwartjesbibliotheek 2005
Katholiek Documentatie Centrum Archief Edelsmidse Brom (1857-1961) 2006
Katholiek Documentatie Centrum Alfons Ariëns 2010
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Collectie Koloniale manuscripten 2007
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Archief Koloniaal Instituut (1858-1950) 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Vrouwen koloniën & Gedenkboeken 2011
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Koloniaal Instituut - II 2010
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Indische bellettrie 1999
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Collectie Sino-Maleis 2004
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Collecties uit de ‘Historische Documentatie Nederlandse Koloniën’ 2012
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Collectie KOG (1259-2010) 2020
Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Bibliotheek KAVB 2001
Koninklijke Bibliotheek Collectie Cornets de Groot (1550-1900) 2019
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief Hendrik Marsman 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.J. Cremer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Witsen 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Nieuwe Gids Archief/Collectie Willem Kloos 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie M.R. Radermacher Schorer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Kinderboeken 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Couperus 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Pijper 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.T. Toorop 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Auteursbibliotheek Henriette en R.N. Roland Holst 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 1 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 2 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 1 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 1 2002
Koninklijke Bibliotheek (KB) Hoogtepunten Literatoren 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Handelingen der Staten-Generaal 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 2 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2004
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 3 2004