Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 116 instellingen voor het conserveren van meer dan 430 archieven en collecties van 1997 tot en met 2017. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten<<< HIER MOET NOG EEN LINKJE KOMEN!. Tot en met 2017 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1566 tijdschriftentitels geconserveerd.
Instelling Project Jaar
Rijksmuseum van Oudheden Archief van Rijksmuseum van Oudheden deel II (1818-1977) 2016
Rijksmuseum Volkenkunde Rijks Ethnographisch Museum 2010
Rijksmuseum voor oudheden Correspondentie (1818-1923) 2012
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Modernisten-archieven (circa 1910–1960) 2019
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Kunsthandelarchieven (1850-1950) 2016
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Sybren Valkema 2013
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Willem Witsen 2005
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Toorop 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Mankes 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Theo en Nelly van Doesburg 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie catalogi van de Tentoonstellingen van Levende Meesters (1808-1907) 2012
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Piet Mondriaan 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Correspondentie Mondriaan Holtzman / Bergman (1835-1944; 1932-1939) 2009
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Zilverarchieven As Bonebakker & Zoon, Frans Zwollo senior en Frans Zwollo junior (1803-1989) 2012
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Bijzonder kleindrukwerk & efemera (ca. 1800 – 1960) 2013
Sint Janskerk Gouda Archief Hervormde Gemeente Gouda (1550-1766) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Loe Maas 2000
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief NV Koninklijke De Sphinx Gustavsberg 2002
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Collectie Mijnwerkerstijdschriften 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Vereniging Gezamenlijke Steenkolenmijnen Limburg (1904-1975) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Mijnwerkersbonden (1910-1974) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief van de NV Glasschilderkunst F. Nicolas en Zonen 2015
Stads- en Streekarchivariaat Naarden Archief Stichting Stad en Lande van Gooiland 2003
Stadsarchief Amsterdam Notarieel Archief Benjamin Phaff 2015
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten 2005
Stadsarchief Amsterdam Archief Thesaurieren ordinaris (1531-1805) 2007
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten II 2007
Stadsarchief Amsterdam Grootboeken Wisselbank 2010
Stadsarchief Amsterdam Portugees-Israelitische Gemeente 2010
Stadsarchief Amsterdam Wisselbank 1683-1700 2015
Stadsarchief Breda Oorlog en Vrede / Oud-stadsarchief Breda (1624-1667 2008
Stadsarchief Breda Begijnhof Breda 2010
Stadsarchief Dordrecht Collectie Diversa sed Una 2005
Stadsarchief Dordrecht Archief ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (1492-1987) 2009
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Deventer Volks- en kinderprenten 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 2005
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Overijsselse Oude Kinderboeken 2000
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Collectie Overijsselse Kinderboeken en Centsprenten 2002
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Literaire archieven 2003
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 2 2005
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archief Landbouwmaatschappij Oud-Djember (1894-1951) 2008
Stadsarchief Rotterdam Archief N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd (1880-1969) 2020
Stadsarchief Rotterdam Collectie Letteraffiches van de Grote Schouwburg Rotterdam (1791-1887) 2004
Stadsarchief Rotterdam Collectie Adresboeken (1808-1939) 2004
Stadsarchief Rotterdam Toneelbibliotheek 2006
Stadsarchief Rotterdam Archief Bouwpolitie Rotterdam (1861-1895) 2008
Stadsarchief Rotterdam Archief Holland-Amerika Lijn / kantoren Amerika en Londen (1940-1945) 2009
Stadsarchief Rotterdam Archief Weeskamer Rotterdam (1444-1836) 2011
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 1997