Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 116 instellingen voor het conserveren van meer dan 430 archieven en collecties van 1997 tot en met 2017. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten<<< HIER MOET NOG EEN LINKJE KOMEN!. Tot en met 2017 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1566 tijdschriftentitels geconserveerd.
Instelling Project Jaar
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 2002
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Felix Rutten 2000
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Jacques Schreurs 2000
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Bedevaarttijdschriften 2007
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Beets/Hildebrand 1997
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Kinderboeken 2004
Stichting Amstel 218 Familiearchief Six deel II (1032-1989) 2016
Stichting Amstel 218 Archief familie Six (1032-1989) deel 1 2014
Stichting Familiearchief Victor de Stuers Vorden Collectie Victor de Stuers 2004
Stichting Huis Bergh Nieuw-archief Huis Bergh 2003
Stichting Huis Bergh Oud-archief Huis Bergh (1419-1823) 2006
Stichting Huis Bergh Jan Herman van Heek (1890-1957) 2014
Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg Familiearchief Van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg (1401-1950) 2018
Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA) 1899-1923 2018
Stichting Joods Maatschappelijk Werk Jokos-dossiers (1942-1972) 2020
Stichting Molendocumentatie Collectie Molendocumentatie 2004
Stichting Omroep Muziek Collectie bladmuziek WOII 2017
Stichting Omroep Muziek Collectie populaire muziek 1880-1950 2021
Stichting Omroepmuziek Collectie salonmuziek (1880-1960) 2019
Stichting Papua Cultureel Erfgoed Collectie Papuabibliotheek 2008
Stichting Vereniging voor de Effectenhandel Prijslijsten Beurskoersen 2004
Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland Collectie Arbeidsmigratie Zuid-Afrika 2017
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterlied 1999
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterlied 2001
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterprogramma's 2004
Theologische School Gereformeerde gemeenten Rotterdam Het Protestants Debat in Druk 2013
Theologische universiteit Apeldoorn Het protestantse debat in druk 2012
Theologische Universiteit Kampen Het Protestants Debat - deel 2 2011
Tresoar Archief Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Bibliotheek Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Brievencollectie F. Buitenrust Hettema 1997
Tresoar Archief Halbertsma 1998
Tresoar Collectie Oera Linda Bok 1998
Tresoar Collectie Nynke van Hichtum 2001
Tresoar Collectie Nynke van Hichtum 2005
Tresoar Brievencollectie Wopke Eekhoff 2003
Tresoar Collectie Friestalige kinderboeken 2003
Tresoar Collectie Obe Postma 2004
Tresoar Collectie Pieter de Clerq 2004
Tresoar Collectie Waling Dykstra 2007
Tresoar Archief Gerechtshof Leeuwarden (1895-1951) 2008
Tresoar Collectie Douwe Tamminga 2008
Universitaire bibliotheken Leiden Archief Bilbliotheca Thysiana (1580-1970) 2021
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archieven van de uitgeverijen Luchtmans en Brill 1697-1935 2016
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collecties Verwey 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Multatuli 1 1998
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Réveil 1 2000
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 1 2000