Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 160 erfgoedinstellingen voor het conserveren van zo'n 700 archieven en collecties (boeken, kranten en tijdschriften) van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De titels van de geconserveerde kranten- en tijdschriften vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief Hendrik Marsman 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.J. Cremer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Witsen 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Nieuwe Gids Archief/Collectie Willem Kloos 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie M.R. Radermacher Schorer 1997
Letterkundig Museum Collectie Louis Couperus 1997
Letterkundig Museum De Schone Zakdoek 1997
Letterkundig Museum Autograaf en voorstudies De Avonden 1997
Letterkundig Museum Dagboek Bergen-Belsen van Abel J. Herzberg 1997
Letterkundig Museum Collectie Herman Gorter 1997
Letterkundig Museum Kopieboeken uitgeverij L.J. Veen 1997
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Deventer Volks- en kinderprenten 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 1997
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Beets/Hildebrand 1997
Tresoar Archief Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Bibliotheek Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Brievencollectie F. Buitenrust Hettema 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collecties Verwey 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 1997
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 1 1997
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief P.H. Ritter jr. 1997