Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 160 erfgoedinstellingen voor het conserveren van zo'n 700 archieven en collecties (boeken, kranten en tijdschriften) van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De titels van de geconserveerde kranten- en tijdschriften vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 2003
Bibliotheek Universiteit voor Humanistiek (BUHV) Utrecht Collectie Vrijdenkers 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Pieter Jelles Troelstra 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sozialistische Arbeiter-Internationale (SAI) 2 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Berkman 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Descaves 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Hoogtepunten Literatoren 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Handelingen der Staten-Generaal 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 2 2003
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 2 2003
Letterkundig Museum Hoogtepunten uit de collectie 2003
Multatuli Museum Collectie Brochures 2003
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Illegale brochures en pamfletten 2003
Regionaal Archief Alkmaar Collectie Bosboom-Toussaint 2003
Stads- en Streekarchivariaat Naarden Archief Stichting Stad en Lande van Gooiland 2003
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Literaire archieven 2003
Stichting Huis Bergh Nieuw-archief Huis Bergh 2003
Tresoar Brievencollectie Wopke Eekhoff 2003
Tresoar Collectie Friestalige kinderboeken 2003
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Beets 2 2003