Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 160 erfgoedinstellingen voor het conserveren van zo'n 700 archieven en collecties (boeken, kranten en tijdschriften) van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De titels van de geconserveerde kranten- en tijdschriften vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 2008
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Drents Archief Archief Heren van Hoogersmilde (1615-1817) 2008
Drents Archief Archief Maatschappij van Weldadigheid (1818-1847) 2008
Frans Halsmuseum Collectie Jacobus Van Looy 2008
Gemeentearchief Rotterdam Archief Bouwpolitie Rotterdam (1861-1895) 2008
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Archief Koloniaal Instituut (1858-1950) 2008
Museum Boerhaave Archief Heike Kamerlingh Onnes 2008
Nationaal Archief Archief Hof van Holland (1469-1572) 2008
Nederlands Architectuurinstituut Archief Jan Duiker (1917-1935) 2008
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Dagboeken 2008
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Archief Netherlands Shipping and Trade Commission (1940-1945) 2008
Nederlands Openluchtmuseum Collectie Centsprenten 2008
Noord-Hollands Archief Archief Commissie Droogmaking Haarlemmermeer (1839-1858) 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Theo en Nelly van Doesburg 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Piet Mondriaan 2008
Regionaal Archief Alkmaar Archieven polders Zijpe en Schermer (1556-1670) 2008
Regionaal Archief Tilburg Archief Wollenstoffenfabriek BeKa (1857-1936) 2008
Regionaal Archief Zutphen Archief Nederlandsch Mettray (1850-1960) 2008
Stadsarchief Breda Oorlog en Vrede / Oud-stadsarchief Breda (1624-1667 2008
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archief Landbouwmaatschappij Oud-Djember (1894-1951) 2008
Stichting Papua Cultureel Erfgoed Collectie Papuabibliotheek 2008
Tresoar Archief Gerechtshof Leeuwarden (1895-1951) 2008
Tresoar Collectie Douwe Tamminga 2008
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Nederlands Schoolmuseum 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Leidse Sterrewacht 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Snouck Hurgronje 2 2008

Pagina's