Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 121 instellingen voor het conserveren van meer dan 440 archieven en collecties van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Regionaal Archief Zutphen Archief Nederlandsch Mettray (1850-1960) 2008
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Bestuurlijk en oud-rechterlijk archief Maastricht (1314-1579) 2007
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Limburgse kapittelarchieven 2015
Rijksmuseum Kunstenaarsautografen (1579-1950) 2016
Rijksmuseum Volkenkunde Rijks Ethnographisch Museum 2010
Rijksmuseum van Oudheden Archief van Rijksmuseum van Oudheden deel II (1818-1977) 2016
Rijksmuseum voor oudheden Correspondentie (1818-1923) 2012
Sint Janskerk Gouda Archief Hervormde Gemeente Gouda (1550-1766) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Vereniging Gezamenlijke Steenkolenmijnen Limburg (1904-1975) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Mijnwerkersbonden (1910-1974) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief van de NV Glasschilderkunst F. Nicolas en Zonen 2015
Stadsarchief Amsterdam Wisselbank 1683-1700 2015
Stadsarchief Amsterdam Grootboeken Wisselbank 2010
Stadsarchief Amsterdam Portugees-Israelitische Gemeente 2010
Stadsarchief Amsterdam Notarieel Archief Benjamin Phaff 2015
Stadsarchief Amsterdam Archief Thesaurieren ordinaris (1531-1805) 2007
Stadsarchief Breda Begijnhof Breda 2010
Stadsarchief Breda Oorlog en Vrede / Oud-stadsarchief Breda (1624-1667 2008
Stadsarchief Dordrecht Archief ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (1492-1987) 2009
Stadsarchief Rotterdam Archief Weeskamer Rotterdam (1444-1836) 2011
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archief Landbouwmaatschappij Oud-Djember (1894-1951) 2008
Stichting Amstel 218 Familiearchief Six deel II (1032-1989) 2016
Stichting Amstel 218 Archief familie Six (1032-1989) deel 1 2014
Stichting Huis Bergh Oud-archief Huis Bergh (1419-1823) 2006
Stichting Huis Bergh Jan Herman van Heek (1890-1957) 2014
Stichting Omroep Muziek Collectie bladmuziek WOII 2017
Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland Collectie Arbeidsmigratie Zuid-Afrika 2017
Tresoar Archief Gerechtshof Leeuwarden (1895-1951) 2008
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archieven van de uitgeverijen Luchtmans en Brill 1697-1935 2016
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Iconographia Zoölogica 2010

Pagina's