Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 116 instellingen voor het conserveren van meer dan 430 archieven en collecties van 1997 tot en met 2017. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2017 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1566 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief Kohlbrugge (1825-1875) 2014
Vereniging tot behoud van molens in Nederland Archief van de Vereniging de Hollandsche Molen, 1923-1950 2017
Waterlands Archief Archieven polders Beemster, Purmer en Wijde Wormer (1607-1929) 2008
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie C.J.M. Nagtglas (1850-1871) 2013
Zeeuws Archief Archief Admiraliteit van Zeeland 2 (1600-1609) 2008
Zeeuws Archief Archief Suriname / Staten van Zeeland (1667-1684) 2008
Zeeuws Archief Tolregisters Zeeuwse tol 2010
Zeeuws Archief Archief Admiraliteit van Zeeland 1 (1586-1599) 2005
Zeeuws Archief Archief en handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2015
Zeeuws Archief Archieven Gedeputeerden Oost- en West-Indische zaken classes Amsterdam, Schieland en Walcheren, 1620-1816 2016
Zeeuws Archief Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) 1720-1889 2013

Pagina's