Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 160 erfgoedinstellingen voor het conserveren van zo'n 700 archieven en collecties (boeken, kranten en tijdschriften) van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De titels van de geconserveerde kranten- en tijdschriften vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Anne Frank Stichting Museale collectie Anne Frank 2004
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken Collectie Vrijmakingsbrochures 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Algemene Nederlandse Vrouwen Vredesbond 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Aletta Jacobs 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Vrouwenkiesrecht 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Elisabeth Carolina van Dorp 2002
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 2003
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wijnaendts Francken 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Aletta Jacobs (aanvulling) 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wilhelmina Drucker 2006
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Johanna Westerdijk 2007
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Bouwkunde) Collectie Architectuurtijdschriften 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Trésor) Collectie Verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs 2004
Bibliotheek Universiteit voor Humanistiek (BUHV) Utrecht Collectie Vrijdenkers 2003
Bibliotheek Vredespaleis Vredescollectie 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Gijzelaars Sint-Michielsgestel 2004
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Papiergeschiedenis 2004
Delft School of Microbiology Collectie Laboratoriumjournalen M.W. Beijerinck 2004
Gemeentearchief Rotterdam Collectie Adresboeken (1808-1939) 2004
Het Dolhuys Collectie Nederlandstalige boeken van de Historische Bibliotheek voor de Psychiatrie 2007
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief A. Kuyper 2004
Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief Collectie Brochures 2004
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 2001
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Pieter Jelles Troelstra 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Collectie Koloniale manuscripten 2007
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 1 2002
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Handelingen der Staten-Generaal 2003

Pagina's