Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 121 instellingen voor het conserveren van meer dan 440 archieven en collecties van 1997 tot en met 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2018 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1720 tijdschriftentitels geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Archief Netherlands Shipping and Trade Commission (1940-1945) 2008
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Zeeorders/Voorschriften der Koninklijke Marine 1 2001
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Vakbondsbladen 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Verenigingen Belangenbehartiging Zeemacht en Militairen 2004
Nederlands Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) Generalkommissar für das Sicherheitswesen H.A. Rauter 2016
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Vier WOII-archieven via Netwerk Oorlogsbronnen 2017
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Boeken en brochures van Nederlandse nationaalsocialistische uitgeverijen, “Foute boeken” 2012
Nederlands Muziekinstituut Liederencollectie (Musica Neerlandica) 1999
Nederlands Muziekinstituut Archief Alphons Diepenbrock 1999
Nederlands Muziekinstituut Collectie Diepenbrock - partituren 2001
Nederlands Muziekinstituut Collectie Vocale Nederlandse Muziek 2001
Nederlands Muziekinstituut Collectie Nederlandse Bladmuziek 2004
Nederlands Openluchtmuseum Collectie Centsprenten 2008
Nederlandse Rode Kruis Collectie Vervolging (1939-1968) 2012
Nederlandse Rode Kruis Archief Kamp Amersfoort 2016
Nederlandse Rode Kruis Indisch archief (1942-1958) 2009
Nieuw Land Erfgoedcentrum Archief en boekerij Zuiderzee-vereniging 2004
Nieuw Land Erfgoedcentrum Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet (1925-1975) 2011
Noord-Hollands Archief Archief Lorentz 2004
Noord-Hollands Archief Archief Commissie Droogmaking Haarlemmermeer (1839-1858) 2008
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Oude kinderboeken 1999
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 1 2001
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Jeugdtijdschriften 2002
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 2 2004
Openbare Bibliotheek Amsterdam Deelcollectie Prentenboeken 2005
Persmuseum Journalistentijdschriften (1896-1950) 2009
Planetarium Eise Eisinga, Archief Eise Eisinga (1759-1835) 2006
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Willem Witsen 2005
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Toorop 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Kunsthandelarchieven (1850-1950) 2016

Pagina's