Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuw: Adviescommissie Onderzoek

[ 02 02 2015 ]

Voor het traject Onderzoek papierconservering is een Adviescommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit zes leden en de voorzitter Suzanne Maarschalkerweerd (coördinator van de opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam). Projectvoorstellen voor onderzoek worden voor beoordeling aan de commissie voorgelegd.

Tijdens de eerste bijeenkomsten werkt de commissie aan het opstellen van het reglement en de procedure. De eerste call voor onderzoeksvoortstellen wordt dit voorjaar uitgezet. Deze maken we bekend via de website en de nieuwsbrief.

De zes leden zijn:

  • Gabriëlle Beentjes, projectsecretaris en voormalig senior adviseur Conservering bij het Nationaal Archief
  • Tanja de Boer, hoofd Collectiebehoud bij de Koninklijke Bibliotheek
  • Agnes Brokerhof, senior onderzoeker en specialist Risicomanagement bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Nico Lingbeek, eigenaar Lingbeek Papierrestauratie
  • Elizabet Nijhoff Asser, eigenaar Restauratie Nijhoff Asser en docent aan de Universiteit van Amsterdam
  • Jan Wouters, gepensioneerd, werkzaam geweest bij o.a. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium