Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de boeken, kranten en tijdschriften in het Metamorfozetraject?

Metamorfoze wertk voor dit traject samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB). De medewerkers van de KB coördineren het gehele traject van het digitaliseren. Dat begint met een startgesprek waarbij alle zaken die van belang zijn worden besproken worden, zoals de planning, de aanlevering, de verzekering en de overeenkomsten. Aan het eind van het traject komt het gedigitaliseerde materiaal online beschikbaar via Delpher.

Stelt Metamofoze ook gedigitaliseerd materiaal online beschikbaar?

Nee, Metamorfoze financiert conserveringsprojecten, maar stelt geen materiaal online beschikbaar. Via de webdienst Delpher zijn de gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften online toegankelijk. Voor de online toegang tot de geconserveerde archieven en bijzondere collecties, zijn de erfgoedinstellingen zelf verantwoordelijk.

Waar vind ik informatie over papierconserveren?

In de Lexicon staat veel informatie over het conserveren van papier. Zo vindt u er informatie over inktvraat, verzuring, boekverpakken, enz.

Waarom heet het programma Metamorfoze?

De naam Metamorfoze is ontleend aan de roman Metamorfoze van Louis Couperus, die in het jaar van de oprichting exact honderd jaar geleden (in 1897) was uitgekomen. Binnen dit programma maakt het negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse papieren erfgoed een gedaantewisseling door van papier tot microfilm of digitaal object. Ook het manuscript en de eerste druk van Couperus' Metamorfoze zijn op deze manier voor de toekomst behouden.

Hoe vind ik de documenten voor het aanvragen en uitvoeren van projecten?

Bij Documenten vindt u per traject alle projectdocumenten. Afhankelijk van het jaar van goedkeuring van het project kiest u voor het juiste jaartal.

Wat is de eerstvolgende deadline voor projectaanvragen?

Bij Nieuws & Agenda vindt u de data waar u rekening mee kunt houden. In principe heeft Metamorfoze twee keer per jaar beoordelingsrondes, een in het voorjaar en een in het najaar.

Hoe bestel ik een schadeatlas?

U kunt een Schadeatlas bestellen via het bestelformulier. Daarvoor gaat u naar Documenten, vervolgens opent u Publicaties. Daar vindt u de Schadeatlas archieven met het bestelformulier.

Waar moet mijn collectie of archief aan voldoen voor een projectaanvraag?

Metamorfoze financiert conservering van uniek materiaal van Nederlandse origine, dat zich bevindt in erfgoedinstellingen met een bewaarfunctie. Dit zijn bijvoorbeeld (wetenschappelijke) bibliotheken, archiefinstellingen, regionaal-historische centra, musea en onderzoeksinstellingen.

Bij collecties gaat het om verzamelingen die betrekking hebben op de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis in de breedste zin van het woord, van nationaal of internationaal belang.

Particuliere, - en overheidsarchieven, ook op lokaal of regionaal niveau, moeten belangrijke informatie bevatten over gebeurtenissen, verschijnselen of ontwikkelingen in Nederland of over de relaties tussen Nederland en andere delen van de wereld.

Voor boeken, kranten en tijdschriften geldt dat het materiaal van nationaal belang moet zijn en bedreigd wordt door autonoom verval. Dit traject concentreert zich op papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, (grotendeels) in de periode 1840-1950, die zich bevinden in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie. Per materiaalsoort is een handleiding met een toelichting op de specifieke voorwaarden opgesteld.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook niet-Nederlandse collecties of archieven voor subsidie in aanmerking komen. Het gaat hierbij om materiaal dat uniek is in de wereld, of een wereldwijde faam geniet bij onderzoekers.