Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 118 instellingen voor het conserveren van 437 archieven en collecties van 1997 tot 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Zie ook op Google maps. Aan 31 projecten uit de microfilmperiode is in 2011 en 2012 financiering verstrekt voor digitalisering van het verfilmde materiaal. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de publicaties. Tot en met 2014 zijn ca. 78.000 titels van boeken, 222 kranten en 755 tijdschriften geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief Hendrik Marsman 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.J. Cremer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Witsen 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Nieuwe Gids Archief/Collectie Willem Kloos 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie M.R. Radermacher Schorer 1997
Letterkundig Museum De Schone Zakdoek 1997
Letterkundig Museum Autograaf en voorstudies De Avonden 1997
Letterkundig Museum Dagboek Bergen-Belsen van Abel J. Herzberg 1997
Letterkundig Museum Collectie Herman Gorter 1997
Letterkundig Museum Kopieboeken uitgeverij L.J. Veen 1997
Letterkundig Museum Collectie Louis Couperus 1997
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Deventer Volks- en kinderprenten 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 1997
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Beets/Hildebrand 1997
Tresoar Archief Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Bibliotheek Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Brievencollectie F. Buitenrust Hettema 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collecties Verwey 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 1997
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 1 1997
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief P.H. Ritter jr. 1997