Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 118 instellingen voor het conserveren van 437 archieven en collecties van 1997 tot 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Zie ook op Google maps. Aan 31 projecten uit de microfilmperiode is in 2011 en 2012 financiering verstrekt voor digitalisering van het verfilmde materiaal. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de publicaties. Tot en met 2014 zijn ca. 78.000 titels van boeken, 222 kranten en 755 tijdschriften geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 2008
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Drents Archief Archief Heren van Hoogersmilde (1615-1817) 2008
Drents Archief Archief Maatschappij van Weldadigheid (1818-1847) 2008
Frans Halsmuseum Collectie Jacobus Van Looy 2008
Gemeentearchief Rotterdam Archief Bouwpolitie Rotterdam (1861-1895) 2008
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Archief Koloniaal Instituut (1858-1950) 2008
Museum Boerhaave Archief Heike Kamerlingh Onnes 2008
Nationaal Archief Archief Hof van Holland (1469-1572) 2008
Nederlands Architectuurinstituut Archief Jan Duiker (1917-1935) 2008
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Dagboeken 2008
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Archief Netherlands Shipping and Trade Commission (1940-1945) 2008
Nederlands Openluchtmuseum Collectie Centsprenten 2008
Noord-Hollands Archief Archief Commissie Droogmaking Haarlemmermeer (1839-1858) 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Theo en Nelly van Doesburg 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Piet Mondriaan 2008
Regionaal Archief Alkmaar Archieven polders Zijpe en Schermer (1556-1670) 2008
Regionaal Archief Tilburg Archief Wollenstoffenfabriek BeKa (1857-1936) 2008
Regionaal Archief Zutphen Archief Nederlandsch Mettray (1850-1960) 2008
Stadsarchief Breda Oorlog en Vrede / Oud-stadsarchief Breda (1624-1667 2008
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archief Landbouwmaatschappij Oud-Djember (1894-1951) 2008
Stichting Papua Cultureel Erfgoed Collectie Papuabibliotheek 2008
Tresoar Archief Gerechtshof Leeuwarden (1895-1951) 2008
Tresoar Collectie Douwe Tamminga 2008
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Nederlands Schoolmuseum 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Leidse Sterrewacht 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Snouck Hurgronje 2 2008
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Collectie Bouwsteenen 2008
Van Gogh Museum Collectie Brieven Vincent van Gogh 2008
Waterlands Archief Archieven polders Beemster, Purmer en Wijde Wormer (1607-1929) 2008
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Landwehr-Vogels 2008
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Kinderboeken 2008
Zeeuws Archief Archief Admiraliteit van Zeeland 2 (1600-1609) 2008
Zeeuws Archief Archief Suriname / Staten van Zeeland (1667-1684) 2008