Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 118 instellingen voor het conserveren van 437 archieven en collecties van 1997 tot 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Zie ook op Google maps. Aan 31 projecten uit de microfilmperiode is in 2011 en 2012 financiering verstrekt voor digitalisering van het verfilmde materiaal. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de publicaties. Tot en met 2014 zijn ca. 78.000 titels van boeken, 222 kranten en 755 tijdschriften geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Anne Frank Stichting Museale collectie Anne Frank 2004
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken Collectie Vrijmakingsbrochures 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Aletta Jacobs 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Vrouwenkiesrecht 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Elisabeth Carolina van Dorp 2002
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 2003
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wijnaendts Francken 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Aletta Jacobs (aanvulling) 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wilhelmina Drucker 2006
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Johanna Westerdijk 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Algemene Nederlandse Vrouwen Vredesbond 2007
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Bouwkunde) Collectie Architectuurtijdschriften 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Trésor) Collectie Verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs 2004
Bibliotheek Universiteit voor Humanistiek (BUHV) Utrecht Collectie Vrijdenkers 2003
Bibliotheek Vredespaleis Vredescollectie 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Gijzelaars Sint-Michielsgestel 2004
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Papiergeschiedenis 2004
Delft School of Microbiology Collectie Laboratoriumjournalen M.W. Beijerinck 2004
Gemeentearchief Rotterdam Collectie Adresboeken (1808-1939) 2004
Het Dolhuys Collectie Nederlandstalige boeken van de Historische Bibliotheek voor de Psychiatrie 2007
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief A. Kuyper 2004
Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief Collectie Brochures 2004
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 2001
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Pieter Jelles Troelstra 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Collectie Koloniale manuscripten 2007
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 1 2002
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Handelingen der Staten-Generaal 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2004
Museum Boerhaave Archief Heike Kamerlingh Onnes 2008
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Archief Dubois 2004
Nederlands Architectuurinstituut Kopieboeken Cuypers 2001
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Zeeorders/Voorschriften der Koninklijke Marine 1 2001
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Vakbondsbladen 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Verenigingen Belangenbehartiging Zeemacht en Militairen 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Zeeorders/Voorschriften der Koninklijke Marine 2 2004
Nederlands Muziekinstituut Collectie Vocale Nederlandse Muziek 2001
Nederlands Muziekinstituut Collectie Nederlandse Bladmuziek 2004
Nieuw Land Erfgoedcentrum Archief en boekerij Zuiderzee-vereniging 2004
Noord-Hollands Archief Archief Lorentz 2004
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 1 2001
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 2 2004
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Toorop 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Mankes 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Piet Mondriaan 2008
ReclameArsenaal Collectie Reclamevakpers 2009
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief NV Koninklijke De Sphinx Gustavsberg 2002
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Collectie Mijnwerkerstijdschriften 2007
Stads- en Streekarchivariaat Naarden Archief Stichting Stad en Lande van Gooiland 2003
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Bedevaarttijdschriften 2007
Stichting Familiearchief Victor de Stuers Vorden Collectie Victor de Stuers 2004
Stichting Huis Bergh Nieuw-archief Huis Bergh 2003
Stichting Molendocumentatie Collectie Molendocumentatie 2004
Stichting Papua Cultureel Erfgoed Collectie Papuabibliotheek 2008
Stichting Vereniging voor de Effectenhandel Prijslijsten Beurskoersen 2004
Universiteitsbibliotheek Groningen Collectie J.W. Moll 2001
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Leidse Sterrewacht 2008
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Collectie Bouwsteenen 2008
Van Gogh Museum Collectie Brieven Vincent van Gogh 2008
Wageningen Universiteit Collectie Kwekerscatalogi 2004