Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 118 instellingen voor het conserveren van 437 archieven en collecties van 1997 tot 2018. Hieronder vindt u het overzicht. Zie ook op Google maps. Aan 31 projecten uit de microfilmperiode is in 2011 en 2012 financiering verstrekt voor digitalisering van het verfilmde materiaal. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de publicaties. Tot en met 2014 zijn ca. 78.000 titels van boeken, 222 kranten en 755 tijdschriften geconserveerd. 

Instelling Project Jaar
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Nellie van Kol 1999
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Annie Romein-Verschoor 1999
Bibliotheek Arnhem Ver Huell auteursbibliotheek 1998
Bibliotheek Arnhem Collectie Palladiumreeks 2004
Bibliotheek Arnhem Collectie Arnhems Leesmuseum 2004
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 2008
Bibliotheek Rotterdam Collectie Leopold 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Prentenboeken 2004
Bibliotheek Rotterdam Deelcollectie Prentenboeken (digitalisering) 2004
Bibliotheek Theologische Faculteit Tilburg Collectie Kapucijnen 2004
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Wilma 1998
Drents Archief Handschrift Bartje 2004
Frans Halsmuseum Collectie Jacobus Van Looy 2008
Gelders Archief Collectie Van der Woude 2007
Gelders Archief Collectie Ver Huell 1998
Gemeentearchief Den Haag Collectie Nieuwland 1998
Gemeentearchief Maastricht Archieven Pierre en Mathias Kemp 2000
Gemeentearchief Rotterdam Collectie Letteraffiches van de Grote Schouwburg Rotterdam (1791-1887) 2004
Gemeentearchief Rotterdam Toneelbibliotheek 2006
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief dr. C. Rijnsdorp 1999
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief Wilma 1999
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief prof. dr. J. Wille 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Franc van der Goes 1999
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Johanna van Gogh-Bonger 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Jan Hilvers 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie J.A.N. Knuttel 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Mina Kruseman 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Multatuli 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Henriette Roland Holst 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Garmt Stuiveling 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Guido van Suchtelen 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Erich Wichman 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie H.P.L Wiessing 2000
Katholiek Documentatie Centrum Archief J.A. Alberdingk Thijm 2004
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Marie Coenen 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Katholieke tijdschriften 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Kwartjesbibliotheek 2005
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Indische bellettrie 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Hoogtepunten Literatoren 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Willem Witsen 2005
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Surinaamse kranten 2006
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief Hendrik Marsman 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.J. Cremer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Witsen 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Nieuwe Gids Archief/Collectie Willem Kloos 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie M.R. Radermacher Schorer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Kinderboeken 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Couperus 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Pijper 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.T. Toorop 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Auteursbibliotheek Henriette en R.N. Roland Holst 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 1 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 2 2001
Letterkundig Museum Collectie Simon Vestdijk 2 2006
Letterkundig Museum Collectie Constant van Wessem 1 1998
Letterkundig Museum Collectie Anton van Duinkerken 3 2006
Letterkundig Museum Collectie J. Engelman 1999
Letterkundig Museum Collectie J. Greshoff 1999
Letterkundig Museum Collectie M. Nijhoff 1999
Letterkundig Museum Archief Uitgeverij Van Loghem Slaterus 1999
Letterkundig Museum Archief Uitgeverij W. Versluys 1999
Letterkundig Museum Collectie Bertus Aafjes 2000
Letterkundig Museum Collectie Gerrit Achterberg 2000
Letterkundig Museum Collectie Dirk Coster 2000
Letterkundig Museum Collectie N.A. Donkersloot 2000
Letterkundig Museum Collectie Forum 2000
Letterkundig Museum Collectie De Gemeenschap 2000
Letterkundig Museum Collectie Groot Nederland 2000
Letterkundig Museum De Schone Zakdoek 1997
Letterkundig Museum Collectie Willem Kloos 2000
Letterkundig Museum Autograaf en voorstudies De Avonden 1997
Letterkundig Museum Collectie Frans Mijnssen 2000
Letterkundig Museum Dagboek Bergen-Belsen van Abel J. Herzberg 1997
Letterkundig Museum Collectie Multatuli 2000
Letterkundig Museum Collectie Herman Gorter 1997
Letterkundig Museum Collectie J. van Oudshoorn 2000
Letterkundig Museum Kopieboeken uitgeverij L.J. Veen 1997
Letterkundig Museum Collectie E. du Perron 2000
Letterkundig Museum Collectie Louis Couperus 1997
Letterkundig Museum Collectie Herman Robbers 2000
Letterkundig Museum Collectie J.C. Bloem 1998
Letterkundig Museum Collectie Henriette Roland Holst 2000
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 1998
Letterkundig Museum Collectie J.T. Th. Campert 2001
Letterkundig Museum Collectie Frans Coenen 1998
Letterkundig Museum Collectie J.A. dèr Mouw 2001
Letterkundig Museum Collectie Marcellus Emants 1998
Letterkundig Museum Collectie J.A. der Mouw 2001
Letterkundig Museum Collectie P.N. van Eyck 1998
Letterkundig Museum Collectie Constant van Wessem 2 2001
Letterkundig Museum Collectie Herman Heijermans 1998
Letterkundig Museum Collectie Arthur van Schendel 1 2001
Letterkundig Museum Collectie H.J. Leopold 1998
Letterkundig Museum Collectie Anton van Duinkerken 1 2002
Letterkundig Museum Collectie H. Marsman 1998
Letterkundig Museum Collectie J.J. Slauerhoff 2 2002
Letterkundig Museum Collectie Nescio 1998
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 2 2003
Letterkundig Museum Collectie A. Roland Holst 1998
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 2 2007
Letterkundig Museum Collectie J.J. Slauerhoff 1 1998
Letterkundig Museum Hoogtepunten uit de collectie 2003
Letterkundig Museum Collectie Adama van Scheltema 1998
Letterkundig Museum Collectie Simon Vestdijk 1 2004
Letterkundig Museum Collectie Arthur van Schendel 2 2004
Letterkundig Museum Collectie Victor E. van Vriesland 1998
Meertens Instituut Collectie Boekenoogen 2007
Multatuli Museum Multatulicollectie 2000
Multatuli Museum Collectie Brochures 2003
Museum Meermanno Archief Van Royen 2000
Nationaal Onderwijs Museum Collectie Schoolboeken 2004
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie illegalia 1999
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Illegale brochures en pamfletten 2003
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Archief Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 2004
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Nationaal-Socialistische Uitgeverijen 2006
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Dagboeken 2008
Nederlands Muziekinstituut Liederencollectie (Musica Neerlandica) 1999
Nederlands Muziekinstituut Archief Alphons Diepenbrock 1999
Nederlands Openluchtmuseum Collectie Centsprenten 2008
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Oude kinderboeken 1999
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Theo en Nelly van Doesburg 2008
Regionaal Archief Leiden Collectie Ver Huell 2004
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Loe Maas 2000
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten 2005
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten II 2007
Stadsarchief Dordrecht Collectie Diversa sed Una 2005
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 1997
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Felix Rutten 2000
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Jacques Schreurs 2000
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Overijsselse Oude Kinderboeken 2000
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Literaire archieven 2003
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Beets/Hildebrand 1997
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Kinderboeken 2004
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterlied 2001
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterprogramma's 2004
Tresoar Collectie Waling Dykstra 2007
Tresoar Collectie Douwe Tamminga 2008
Tresoar Archief Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Bibliotheek Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Brievencollectie F. Buitenrust Hettema 1997
Tresoar Archief Halbertsma 1998
Tresoar Collectie Oera Linda Bok 1998
Tresoar Collectie Nynke van Hichtum 2001
Tresoar Brievencollectie Wopke Eekhoff 2003
Tresoar Collectie Friestalige kinderboeken 2003
Tresoar Collectie Obe Postma 2004
Tresoar Collectie Pieter de Clerq 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie De Distelvinck 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Erts 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collecties Verwey 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Balans 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Filmliga 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Multatuli 1 1998
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Elisabeth van Vloten 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Réveil 1 2000
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Carry van Bruggen 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 1 2000
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Nederlands Schoolmuseum 2008
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Multatuli 2 2002
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 2 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 3 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Samson 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Willem Witsen 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie E.J. Potgieter 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie J.P. Hasebroek 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Jacob Israël de Haan 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie familie Perk 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Maurits Uyldert 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Historisch Literarisch Genootschap CLIO 2006
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 1 1997
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 2 1998
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Kruseman 1998
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Tideman 1999
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief Sijthoff (correspondentie 1851-1910) 2000
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Erven Bohn (correspondentie 1860-1921) 2000
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Beets 1 2001
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Beets 2 2003
Universiteitsbibliotheek Leiden Verzamelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2004
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Conrad Busken Huet 2006
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie François HaverSchmidt 2006
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Boekenoogen 2007
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie De Jong (Illegalia) 2007
Universiteitsbibliotheek Maastricht Collectie Pierre Kemp 2004
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief P.H. Ritter jr. 1997
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie P.C. Boutens 2007
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Kinderprenten 1998
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Landwehr-Vogels 2008
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Kinderboeken 2008