Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Alle Metamorfoze projecten

Metamorfoze verstrekt sinds 1997 financiering voor het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties uit het bezit van erfgoedinstellingen in Nederland. Hieronder vindt u het overzicht. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten.

Instelling Project Jaar
Algemeen Nederlands Persbureau Bedrijfsarchief ANP (1934-1979) 2009
Anne Frank Stichting Museale collectie Anne Frank 2004
Anne Frank Stichting Anne Frank Collecties (1850-1980) 2013
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken Collectie Vrijmakingsbrochures 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Nellie van Kol 1999
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Johanna Naber 2013
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Annie Romein-Verschoor 1999
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Aletta Jacobs 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Vrouwenkiesrecht 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Elisabeth Carolina van Dorp 2002
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 2003
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wijnaendts Francken 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Aletta Jacobs (aanvulling) 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wilhelmina Drucker 2006
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Johanna Westerdijk 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Algemene Nederlandse Vrouwen Vredesbond 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archieven betreffende vrouwenarbeid in Nederland (1870-1950) 2014
Bibliotheek Arnhem Ver Huell auteursbibliotheek 1998
Bibliotheek Arnhem Collectie Palladiumreeks 2004
Bibliotheek Arnhem Collectie Arnhems Leesmuseum 2004
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 2008
Bibliotheek Rotterdam Collectie Leopold 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Prentenboeken 2004
Bibliotheek Rotterdam Deelcollectie Prentenboeken (digitalisering) 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Bouwkunde) Collectie Architectuurtijdschriften 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Trésor) Collectie Verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs 2004
Bibliotheek Theologische Faculteit Tilburg Collectie Kapucijnen 2004
Bibliotheek Universiteit voor Humanistiek (BUHV) Utrecht Collectie Vrijdenkers 2003
Bibliotheek Vredespaleis Vredescollectie 2004
Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam Typografische collecties (1800-1970) 2012
Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam Joodse archivalia (1814-1944) 2012
Bisdom Roermond Oud-archief Bisdom Roermond (1559-1801) 2007
Brabants Historisch Informatie Centrum Sint-Catharina Gasthuis te Grave 2018
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Gijzelaars Sint-Michielsgestel 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Notulen coöperatieve melkfabrieken 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Norbertijnenkloosters Berne en Sint-Catharinadal 2015
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Centraal Bureau voor Genealogie Archief Calmeyer (1940-1945) 2009
Cultureel Maconniek Centrum Boekencollectie Orde van Vrijmetselaren (1840-1950) 2013
Cultureel Maconniek Centrum Kloss manuscripten (1450-1854) 2014
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Wilma 1998
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Papiergeschiedenis 2004
Delft School of Microbiology Collectie Laboratoriumjournalen M.W. Beijerinck 2004
Drents Archief Handschrift Bartje 2004
Drents Archief Archief Heren van Hoogersmilde (1615-1817) 2008
Drents Archief Archief Maatschappij van Weldadigheid (1818-1847) 2008
Erasmus Universiteit Rotterdam Archief Jan Tinbergen, correspondentie 1927-1955 (deel 1) 2012
Erasmus University Rotterdam Archief Jan Tinbergen, correspondentie 1956-1994, typoscripten 1942-1990 (deel 2) 2017
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Archief Drost en Geërfden van Bredevoorde (1608-1794) 2012
Filmmuseum Archief Jean Desmet (1900-1956) 2007
Frans Halsmuseum Collectie Jacobus Van Looy 2008
Gelders Archief Collectie Van der Woude 2007
Gelders Archief Collectie Ver Huell 1998
Gelders Archief Archief van Charlotte Sophie Gravin von Aldenburg Bentinck (1715-1800) 2013
Gemeentearchief Den Haag Collectie Nieuwland 1998
Gemeentearchief Maastricht Archieven Pierre en Mathias Kemp 2000
Gemeentearchief Roermond Oud-stadsarchief Roermond (1259-1796) 2021
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Weeskamer Zierikzee – selectie 1484-1675 2015
Gemeentearchief Venlo Collectie Stadsrekeningen Venlo 1349-1795 2013
Gemeentearchief Weert Marktrechtboeken Weert (1501-1704) 2006
Gemeentearchief Weert Jaargedingen Weert 2010
Herinneringscentrum Kamp Westerbork Collectie Kamp Westerbork 2016
Het Dolhuys Collectie Nederlandstalige boeken van de Historische Bibliotheek voor de Psychiatrie 2007
Het Nieuwe Instituut Archief C. van Eesteren 2015
Het Utrechts Archief Middeleeuws archief Utrechts Domkapittel 2015
Het Utrechts Archief Archief stad Utrecht 1340-1577 (deel 1) 2018
Het Utrechts Archief Archief stad Utrecht 1577-1795 (deel 2) 2019
Het Utrechts Archief Archief KNAG (1873-1965) 2021
Historisch Centrum Overijssel Archief Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (1898-1945) 2007
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief dr. C. Rijnsdorp 1999
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief Wilma 1999
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief prof. dr. J. Wille 2000
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme Archief A. Kuyper 2004
Huis van het boek Collectie Exlibris 1 Verzameling Eugène Strens (1800-1980) 2021
Huygens ING Prize Papers (High Court of Admirality) 2015
Instituut Kern (Leiden) Collectie Johan van Manen 2001
Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief Collectie Brochures 2004
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Franc van der Goes 1999
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Hendrik de Man (1908-1940) 2012
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Nederlands Verbond van Vakverenigingen (1908-1981), 2012
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Johanna van Gogh-Bonger 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Jan Hilvers 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie J.A.N. Knuttel 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Mina Kruseman 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Multatuli 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Henriette Roland Holst 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Garmt Stuiveling 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Guido van Suchtelen 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Erich Wichman 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie H.P.L Wiessing 2000
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 2001
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Aksel'rod 2001
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sozialistische Arbeiter-Internationale (SAI) 1 2002
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Pieter Jelles Troelstra 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Sozialistische Arbeiter-Internationale (SAI) 2 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Berkman 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Descaves 2003
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie Nettlau 2004
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Dora Russell-Black 2007
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis 2008
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis De Vakbeweging in Nederland (1871-1950) 2014
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Internationaal waardevolle collecties (1880-1946) 2014
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) 2015
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Archief Spaanse vakbeweging (CNT/FAI) 1918-1939 2016
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Collectie archieven van alternatieve bewegingen (1842 -1963) 2017
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Collectie Prijscouranten (1580-1950) 2019
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) SDAP partijarchief (1894-1946) 2020
Joods Historisch Museum Joodse familiearchieven (1700-1950) 2014
Katholiek Documentatie Centrum Archief W.L. Lutkie 1906-1966 2016
Katholiek Documentatie Centrum Archief P.J.M. Aalberse (1886-1948) 2013
Katholiek Documentatie Centrum Archief J.A. Alberdingk Thijm 2004
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Marie Coenen 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Katholieke tijdschriften 2005
Katholiek Documentatie Centrum Collectie Kwartjesbibliotheek 2005
Katholiek Documentatie Centrum Archief Edelsmidse Brom (1857-1961) 2006
Katholiek Documentatie Centrum Alfons Ariëns 2010
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Collectie Koloniale manuscripten 2007
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Archief Koloniaal Instituut (1858-1950) 2008
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Vrouwen koloniën & Gedenkboeken 2011
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Koloniaal Instituut - II 2010
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Indische bellettrie 1999
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Collectie Sino-Maleis 2004
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Collecties uit de ‘Historische Documentatie Nederlandse Koloniën’ 2012
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Historische collecties 2008
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Collectie KOG (1259-2010) 2020
Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Bibliotheek KAVB 2001
Koninklijke Bibliotheek Collectie Cornets de Groot (1550-1900) 2019
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief Hendrik Marsman 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.J. Cremer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Witsen 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Nieuwe Gids Archief/Collectie Willem Kloos 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie M.R. Radermacher Schorer 1997
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Kinderboeken 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Couperus 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 1998
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Wouters 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie W. Pijper 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie J.T. Toorop 1999
Koninklijke Bibliotheek (KB) Auteursbibliotheek Henriette en R.N. Roland Holst 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 1 2000
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Prentenboeken 2 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 1 2001
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 1 2002
Koninklijke Bibliotheek (KB) Hoogtepunten Literatoren 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Handelingen der Staten-Generaal 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 2 2003
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Nederlands-Indische kranten 2 2004
Koninklijke Bibliotheek (KB) Schaak- en dam-periodieken Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana 3 2004
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Willem Witsen 2005
Koninklijke Bibliotheek (KB) Collectie Surinaamse kranten 2006
Koninklijke Bibliotheek (KB) Archief High Court of Admiralty, London (Sailing Letters) (1650-1800) 2007
Letterkundig Museum De Schone Zakdoek 1997
Letterkundig Museum Autograaf en voorstudies De Avonden 1997
Letterkundig Museum Dagboek Bergen-Belsen van Abel J. Herzberg 1997
Letterkundig Museum Collectie Herman Gorter 1997
Letterkundig Museum Kopieboeken uitgeverij L.J. Veen 1997
Letterkundig Museum Collectie Louis Couperus 1997
Letterkundig Museum Collectie J.C. Bloem 1998
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 1998
Letterkundig Museum Collectie Frans Coenen 1998
Letterkundig Museum Collectie Marcellus Emants 1998
Letterkundig Museum Collectie P.N. van Eyck 1998
Letterkundig Museum Collectie Herman Heijermans 1998
Letterkundig Museum Collectie H.J. Leopold 1998
Letterkundig Museum Collectie H. Marsman 1998
Letterkundig Museum Collectie Nescio 1998
Letterkundig Museum Collectie A. Roland Holst 1998
Letterkundig Museum Collectie J.J. Slauerhoff 1 1998
Letterkundig Museum Collectie Adama van Scheltema 1998
Letterkundig Museum Collectie Victor E. van Vriesland 1998
Letterkundig Museum Collectie Constant van Wessem 1 1998
Letterkundig Museum Collectie J. Engelman 1999
Letterkundig Museum Collectie J. Greshoff 1999
Letterkundig Museum Collectie M. Nijhoff 1999
Letterkundig Museum Archief Uitgeverij Van Loghem Slaterus 1999
Letterkundig Museum Archief Uitgeverij W. Versluys 1999
Letterkundig Museum Collectie Bertus Aafjes 2000
Letterkundig Museum Collectie Gerrit Achterberg 2000
Letterkundig Museum Collectie Dirk Coster 2000
Letterkundig Museum Collectie N.A. Donkersloot 2000
Letterkundig Museum Collectie Forum 2000
Letterkundig Museum Collectie De Gemeenschap 2000
Letterkundig Museum Collectie Groot Nederland 2000
Letterkundig Museum Collectie Willem Kloos 2000
Letterkundig Museum Collectie Frans Mijnssen 2000
Letterkundig Museum Collectie Multatuli 2000
Letterkundig Museum Collectie J. van Oudshoorn 2000
Letterkundig Museum Collectie E. du Perron 2000
Letterkundig Museum Collectie Herman Robbers 2000
Letterkundig Museum Collectie Henriette Roland Holst 2000
Letterkundig Museum Collectie J.T. Th. Campert 2001
Letterkundig Museum Collectie J.A. dèr Mouw 2001
Letterkundig Museum Collectie J.A. der Mouw 2001
Letterkundig Museum Collectie Constant van Wessem 2 2001
Letterkundig Museum Collectie Arthur van Schendel 1 2001
Letterkundig Museum Collectie Anton van Duinkerken 1 2002
Letterkundig Museum Collectie J.J. Slauerhoff 2 2002
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 2 2003
Letterkundig Museum Collectie Menno ter Braak 2 2007
Letterkundig Museum Hoogtepunten uit de collectie 2003
Letterkundig Museum Collectie Simon Vestdijk 1 2004
Letterkundig Museum Collectie Arthur van Schendel 2 2004
Letterkundig Museum Fotocollectie 2005
Letterkundig Museum Collectie Simon Vestdijk 2 2006
Letterkundig Museum Collectie Anton van Duinkerken 3 2006
Literatuurmuseum Brieven en dagboeken van schrijvers (1885-1945) 2018
Literatuurmuseum Het literaire veld 1850-1950 2021
Mauritshuis Historisch Archief Mauritshuis (1816-1952) 2016
Meertens Instituut Collectie Boekenoogen 2007
Multatuli Museum Multatulicollectie 2000
Multatuli Museum Collectie Brochures 2003
Museum Boerhaave Archief Heike Kamerlingh Onnes 2008
Museum Boerhaave Wetenschappers uit de tweede Gouden eeuw (1896-1971) 2014
Museum Meermanno Familiearchief Van Westreenen/Meerman/Van Damme
Museum Meermanno Archieven Typografen Interbellum 2018
Museum Meermanno Archief Van Royen 2000
Museum voor Communicatie Landelijke telefoongidsen 2011
Museum voor Communicatie Collectie de Brienne 2015
Nationaal Archief De Dutch Series (de Nederlandse archieven in de National Archives of Guyana) 2015
Nationaal Archief Archief Nederlandse bezittingen op de kust van Guinea 2013
Nationaal Archief Slavernij koepelaanvraag ism The National Archives 2013
Nationaal Archief Archief Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) (1889-1965) 2005
Nationaal Archief Archief Hof van Holland (1469-1572) 2008
Nationaal Archief Archief West-Indische Compagnie (1675-1792) 2011
Nationaal Archief Archief Bureau Registratie Verdedigingswerken / Bunkerarchief (1923-1987) 2012
Nationaal Archief Archief Tweede West-Indische Compagnie (1674-1791) 2014
Nationaal Archief Archief Sociëteit van Suriname (1682-1795) 2014
Nationaal Militair Museum Collectie C.J.M. Nagtglas (1832-1891) 2013
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Wetenschappelijk archief van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (1820-1972) 2017
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Archief Dubois 2004
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Archief Natuurkundige Commissie voor Nederlands-Indië (1820-1850) 2007
Nationaal Onderwijs Museum Collectie Schoolboeken 2004
Nationaal Onderwijs Museum Illustratiearchief Uitgeverij Wolters-Noordhoff / Collectie Oud Goud (1890-1970) 2012
Nederlands Architectuurinstituut Kopieboeken Cuypers 2001
Nederlands Architectuurinstituut Archief Jan Duiker (1917-1935) 2008
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie illegalia 1999
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Illegale brochures en pamfletten 2003
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Archief Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 2004
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Archief Kamp Westerbork (1942-1945) 2005
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Nationaal-Socialistische Uitgeverijen 2006
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Archief Kamp Vught (1942-1945) 2006
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Dagboeken 2008
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Nederlandse kampen en gevangenissen (1940-1945) 2011
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Collectie Tokio Tribunaal (1946-1949) 2011
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Indische collectie 1940-1950 2013
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Zeeorders/Voorschriften der Koninklijke Marine 1 2001
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Vakbondsbladen 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Verenigingen Belangenbehartiging Zeemacht en Militairen 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Collectie Zeeorders/Voorschriften der Koninklijke Marine 2 2004
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Archief Netherlands Shipping and Trade Commission (1940-1945) 2008
Nederlands Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) Generalkommissar für das Sicherheitswesen H.A. Rauter 2016
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Vier WOII-archieven via Netwerk Oorlogsbronnen 2017
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Boeken en brochures van Nederlandse nationaalsocialistische uitgeverijen, “Foute boeken” 2012
Nederlands Muziekinstituut Liederencollectie (Musica Neerlandica) 1999
Nederlands Muziekinstituut Archief Alphons Diepenbrock 1999
Nederlands Muziekinstituut Collectie Diepenbrock - partituren 2001
Nederlands Muziekinstituut Collectie Vocale Nederlandse Muziek 2001
Nederlands Muziekinstituut Collectie Nederlandse Bladmuziek 2004
Nederlands Openluchtmuseum Collectie Centsprenten 2008
Nederlandse Rode Kruis Archief Kamp Amersfoort 2016
Nederlandse Rode Kruis Indisch archief (1942-1958) 2009
Nederlandse Rode Kruis Collectie Vervolging (1939-1968) 2012
Nieuw Land Erfgoedcentrum Archief en boekerij Zuiderzee-vereniging 2004
Nieuw Land Erfgoedcentrum Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet (1925-1975) 2011
NIOD Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies Archief van de Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen 2019
Noord-Hollands Archief Archief Lorentz 2004
Noord-Hollands Archief Archief Commissie Droogmaking Haarlemmermeer (1839-1858) 2008
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Oude kinderboeken 1999
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 1 2001
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Jeugdtijdschriften 2002
Openbare Bibliotheek Amsterdam Collectie Bladmuziek Stichting Toonkunstbibliotheek 2 2004
Openbare Bibliotheek Amsterdam Deelcollectie Prentenboeken 2005
Persmuseum Journalistentijdschriften (1896-1950) 2009
Planetarium Eise Eisinga Archief Eise Eisinga (1759-1835) 2006
ReclameArsenaal Collectie Reclamevakpers 2009
Regionaal Archief Alkmaar Archieven Graft 1348-1813 2015
Regionaal Archief Alkmaar Collectie Bosboom-Toussaint 2003
Regionaal Archief Alkmaar Archief Beleg van Alkmaar (1565-1579) 2007
Regionaal Archief Alkmaar Archieven polders Zijpe en Schermer (1556-1670) 2008
Regionaal Archief Leiden Collectie Ver Huell 1998
Regionaal Archief Leiden Collectie Ver Huell 2004
Regionaal Archief Leiden Archief Daniël van der Meulen (1550-1648) 2006
Regionaal Archief Leiden Collectie Johannes Le Franq van Berkhey (1729-1812) 2009
Regionaal Archief Nijmegen Archief Zeepfabriek Dobbelman (1847-1978) 2007
Regionaal Archief Rivierenland Archief van de Koninklijke Maatschappij De Betuwe 1888 - 1987 2019
Regionaal Archief Rivierenland Archief Elisabeth Weeshuis te Culemborg (1560-1952), 2012
Regionaal Archief Tilburg Schepenbankarchief Tilburg en Goirle 1408-1811 (deel 1) 2017
Regionaal Archief Tilburg Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811 (deel 2) 2019
Regionaal Archief Tilburg Archief Dorpsbestuur Tilburg en Goirle (1387-1810) 2022
Regionaal Archief Tilburg Archief Wollenstoffenfabriek BeKa (1857-1936) 2008
Regionaal Archief Zutphen Archief Hanze Zutphen (1206-1578) 2005
Regionaal Archief Zutphen Archief Nederlandsch Mettray (1850-1960) 2008
Regionaal Historisch Centrum Limburg Muziekcollectie Onze-Lieve-Vrouwekerk Maastricht 1693-1868 2018
Regionaal Historisch Centrum Limburg Kruisheren Maastricht (1438-1796) 2013
Regionaal Historisch Centrum Limburg Raadsverdragen Maastricht (1580-1795) 2013
Regionaal Historisch Centrum Limburg Archief van het Militair Gezag in Limburg (1944-1947) 2020
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Bestuurlijk en oud-rechterlijk archief Maastricht (1314-1579) 2007
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Limburgse kapittelarchieven 2015
Rijksmuseum Kunstenaarsautografen (1579-1950) 2016
Rijksmuseum van Oudheden Archief van Rijksmuseum van Oudheden deel II (1818-1977) 2016
Rijksmuseum Volkenkunde Rijks Ethnographisch Museum 2010
Rijksmuseum voor oudheden Correspondentie (1818-1923) 2012
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Modernisten-archieven (circa 1910–1960) 2019
RKD Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis Archieven kunstenaarsvereningingen (1845-1950) 2022
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Kunsthandelarchieven (1850-1950) 2016
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Sybren Valkema 2013
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Willem Witsen 2005
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Toorop 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Jan Mankes 2007
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archief Theo en Nelly van Doesburg 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie catalogi van de Tentoonstellingen van Levende Meesters (1808-1907) 2012
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Collectie Piet Mondriaan 2008
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Correspondentie Mondriaan Holtzman / Bergman (1835-1944; 1932-1939) 2009
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Zilverarchieven As Bonebakker & Zoon, Frans Zwollo senior en Frans Zwollo junior (1803-1989) 2012
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Bijzonder kleindrukwerk & efemera (ca. 1800 – 1960) 2013
Sint Janskerk Gouda Archief Hervormde Gemeente Gouda (1550-1766) 2007
Sociaal Historisch Centrum Limburg Archieven Koninklijke Sphinx (1834-1980) 2021
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Loe Maas 2000
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief NV Koninklijke De Sphinx Gustavsberg 2002
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Collectie Mijnwerkerstijdschriften 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Vereniging Gezamenlijke Steenkolenmijnen Limburg (1904-1975) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief Mijnwerkersbonden (1910-1974) 2007
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) Archief van de NV Glasschilderkunst F. Nicolas en Zonen 2015
Stads- en Streekarchivariaat Naarden Archief Stichting Stad en Lande van Gooiland 2003
Stadsarchief Amsterdam Notarieel Archief Benjamin Phaff 2015
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten 2005
Stadsarchief Amsterdam Archief Thesaurieren ordinaris (1531-1805) 2007
Stadsarchief Amsterdam Collectie Egodocumenten II 2007
Stadsarchief Amsterdam Grootboeken Wisselbank 2010
Stadsarchief Amsterdam Portugees-Israelitische Gemeente 2010
Stadsarchief Amsterdam Wisselbank 1683-1700 2015
Stadsarchief Breda Oorlog en Vrede / Oud-stadsarchief Breda (1624-1667 2008
Stadsarchief Breda Begijnhof Breda 2010
Stadsarchief Dordrecht Collectie Diversa sed Una 2005
Stadsarchief Dordrecht Archief ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (1492-1987) 2009
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Deventer Volks- en kinderprenten 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 1997
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 1 2005
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Overijsselse Oude Kinderboeken 2000
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Collectie Overijsselse Kinderboeken en Centsprenten 2002
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Literaire archieven 2003
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archieven van Nederlandse letterkundigen 2 2005
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Archief Landbouwmaatschappij Oud-Djember (1894-1951) 2008
Stadsarchief Rotterdam Archief N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd (1880-1969) 2020
Stadsarchief Rotterdam Collectie Letteraffiches van de Grote Schouwburg Rotterdam (1791-1887) 2004
Stadsarchief Rotterdam Collectie Adresboeken (1808-1939) 2004
Stadsarchief Rotterdam Toneelbibliotheek 2006
Stadsarchief Rotterdam Archief Bouwpolitie Rotterdam (1861-1895) 2008
Stadsarchief Rotterdam Archief Holland-Amerika Lijn / kantoren Amerika en Londen (1940-1945) 2009
Stadsarchief Rotterdam Archief Weeskamer Rotterdam (1444-1836) 2011
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 1997
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Charles Beltjens 2002
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Felix Rutten 2000
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Jacques Schreurs 2000
Stadsarchief Sittard-Geleen Collectie Bedevaarttijdschriften 2007
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Beets/Hildebrand 1997
Stadsbibliotheek Haarlem Collectie Kinderboeken 2004
Stichting Amstel 218 Familiearchief Six deel II (1032-1989) 2016
Stichting Amstel 218 Archief familie Six (1032-1989) deel 1 2014
Stichting Familiearchief Victor de Stuers Vorden Collectie Victor de Stuers 2004
Stichting Huis Bergh Nieuw-archief Huis Bergh 2003
Stichting Huis Bergh Oud-archief Huis Bergh (1419-1823) 2006
Stichting Huis Bergh Jan Herman van Heek (1890-1957) 2014
Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg Familiearchief Van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg (1401-1950) 2018
Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA) 1899-1923 2018
Stichting Joods Maatschappelijk Werk Jokos-dossiers (1942-1972) 2020
Stichting Joods Maatschappelijk Werk Archief Stichting JMW, Jokos-dossiers II (1942-1972) 2022
Stichting Molendocumentatie Collectie Molendocumentatie 2004
Stichting Omroep Muziek Collectie bladmuziek WOII 2017
Stichting Omroep Muziek Collectie populaire muziek 1880-1950 2021
Stichting Omroepmuziek Collectie salonmuziek (1880-1960) 2019
Stichting Papua Cultureel Erfgoed Collectie Papuabibliotheek 2008
Stichting Vereniging voor de Effectenhandel Prijslijsten Beurskoersen 2004
Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland Collectie Arbeidsmigratie Zuid-Afrika 2017
Streekarchief Goeree-Overflakkee Heerlijkheidsarchieven Goeree-Overflakkee (1359-1985) 2021
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterlied 1999
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterlied 2001
Theater Instituut Nederland (TIN) Collectie Theaterprogramma's 2004
Theologische School Gereformeerde gemeenten Rotterdam Het Protestants Debat in Druk 2013
Theologische universiteit Apeldoorn Het protestantse debat in druk 2012
Theologische Universiteit Kampen Het Protestants Debat - deel 2 2011
Tresoar Archief Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Bibliotheek Selskip foar Fryske Taal en Schriftekennisse 1997
Tresoar Brievencollectie F. Buitenrust Hettema 1997
Tresoar Archief Halbertsma 1998
Tresoar Collectie Oera Linda Bok 1998
Tresoar Collectie Nynke van Hichtum 2001
Tresoar Collectie Nynke van Hichtum 2005
Tresoar Brievencollectie Wopke Eekhoff 2003
Tresoar Collectie Friestalige kinderboeken 2003
Tresoar Collectie Obe Postma 2004
Tresoar Collectie Pieter de Clerq 2004
Tresoar Collectie Waling Dykstra 2007
Tresoar Archief Gerechtshof Leeuwarden (1895-1951) 2008
Tresoar Collectie Douwe Tamminga 2008
Universitaire bibliotheken Leiden Archief Bilbliotheca Thysiana (1580-1970) 2021
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archieven van de uitgeverijen Luchtmans en Brill 1697-1935 2016
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collecties Verwey 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 1997
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Van Eeden 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Multatuli 1 1998
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Réveil 1 2000
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 1 2000
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Multatuli 2 2002
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 2 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Reveil 3 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Samson 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Bibliotheek KNMG - deel 1 2011
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Circusbibliotheek 2011
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Pekidim en Amarkalim 2004
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Willem Witsen 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie E.J. Potgieter 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie J.P. Hasebroek 2005
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Jacob Israël de Haan 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie familie Perk 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Alex Gutteling 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Maurits Uyldert 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Historisch Literarisch Genootschap CLIO 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie De Distelvinck 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Erts 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Balans 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Filmliga 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Elisabeth van Vloten 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Carry van Bruggen 2006
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Collectie Nederlands Schoolmuseum 2008
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Archief Hugo de Vries (1848-1935) 2009
Universiteitsbibliotheek Amsterdam Iconographia Zoölogica 2010
Universiteitsbibliotheek Groningen Collectie J.W. Moll 2001
Universiteitsbibliotheek Leiden Universiteitsarchief Leiden 2020
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief Kong Koan 2001
Universiteitsbibliotheek Leiden Behoud Nederlandse Boekproductie (Bezem 2) 2011
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 1 1997
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Gids 2 1998
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Kruseman 1998
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Tideman 1999
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief Sijthoff (correspondentie 1851-1910) 2000
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief De Erven Bohn (correspondentie 1860-1921) 2000
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Beets 1 2001
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Beets 2 2003
Universiteitsbibliotheek Leiden Verzamelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2004
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Conrad Busken Huet 2006
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie François HaverSchmidt 2006
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Boekenoogen 2007
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie De Jong (Illegalia) 2007
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Snouck Hurgronje 1 2007
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Leidse Sterrewacht 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Collectie Snouck Hurgronje 2 2008
Universiteitsbibliotheek Leiden Snouck Hurgronje III (ca 1880-1934) 2014
Universiteitsbibliotheek Leiden Archief Johan Huizinga (1890-1944) 2014
Universiteitsbibliotheek Maastricht Collectie Pierre Kemp 2004
Universiteitsbibliotheek Utrecht Collectie Diergeneeskunde 2001
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief P.H. Ritter jr. 1997
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief Lambert Erné (1945-1970) 2006
Universiteitsbibliotheek Utrecht Archief Kohlbrugge (1825-1875) 2014
Universiteitsbibliotheek Vrije universiteit Het Protestantse Debat 2011
Universiteitsbibliotheek Vrije universiteit Monografieën van VU theologen en filosofen 1880-1940 2012
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Collectie Bouwsteenen 2008
Van Gogh Museum Collectie Brieven Vincent van Gogh 2008
Vereniging tot behoud van molens in Nederland Archief van de Vereniging de Hollandsche Molen, 1923-1950 2017
Wageningen Universiteit Collectie Kwekerscatalogi 2004
Waterlands Archief Archieven polders Beemster, Purmer en Wijde Wormer (1607-1929) 2008
West-Brabants Archief Archivalia van de Orde van de Wilhelmieten in Nederland (1315-1847) 2015
Westfries Archief Particuliere Notulen Staten van Holland in de stadsarchieven van Medemblik, Purmerend en Leiden (1602-1689) 2018
Westfries Archief Particuliere Archieven Staten van Holland (samenwerking Erfgoed Leiden, Waterlands Archief) 2019
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie C.J.M. Nagtglas (1850-1871) 2013
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie P.C. Boutens 2007
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Kinderprenten 1998
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Landwehr-Vogels 2008
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Collectie Kinderboeken 2008
Zeeuws Archief Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) 1720-1889 2013
Zeeuws Archief Archieven Gedeputeerden Oost- en West-Indische zaken classes Amsterdam, Schieland en Walcheren, 1620-1816 2016
Zeeuws Archief Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder 2018
Zeeuws Archief Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder 2019
Zeeuws archief Zeeuwse Familiearchieven 1462-1983 2020
Zeeuws Archief Archieven Zeeuwse Ambachtsheerlijkheden (1350-2003) 2022
Zeeuws Archief Archief Admiraliteit van Zeeland 1 (1586-1599) 2005
Zeeuws Archief Archief Admiraliteit van Zeeland 2 (1600-1609) 2008
Zeeuws Archief Archief Suriname / Staten van Zeeland (1667-1684) 2008
Zeeuws Archief Tolregisters Zeeuwse tol 2010
Zeeuws Archief Archief en handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2015