Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Alle Metamorfoze projecten

Metamorfoze heeft financiering verstrekt aan 116 instellingen voor het conserveren van meer dan 430 archieven en collecties van 1997 tot en met 2017. Hieronder vindt u het overzicht. Voor het digitaliseren van eerder verfilmd materiaal is aan 31 projecten financiering verstrekt in 2011 en 2012. De geconserveerde kranten- en tijdschriftentitels vindt u in overzichten bij de documenten. Tot en met 2017 zijn tientallen collecties van boeken (duizenden titels), 270 krantentitels en 1566 tijdschriftentitels geconserveerd.

Instelling Project Jaar
Algemeen Nederlands Persbureau Bedrijfsarchief ANP (1934-1979) 2009
Anne Frank Stichting Museale collectie Anne Frank 2004
Anne Frank Stichting Anne Frank Collecties (1850-1980) 2013
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken Collectie Vrijmakingsbrochures 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Nellie van Kol 1999
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Johanna Naber 2013
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Annie Romein-Verschoor 1999
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Aletta Jacobs 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Vrouwenkiesrecht 2001
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Elisabeth Carolina van Dorp 2002
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 2003
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wijnaendts Francken 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Aletta Jacobs (aanvulling) 2004
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Wilhelmina Drucker 2006
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Collectie Johanna Westerdijk 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archief Algemene Nederlandse Vrouwen Vredesbond 2007
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Archieven betreffende vrouwenarbeid in Nederland (1870-1950) 2014
Bibliotheek Arnhem Ver Huell auteursbibliotheek 1998
Bibliotheek Arnhem Collectie Palladiumreeks 2004
Bibliotheek Arnhem Collectie Arnhems Leesmuseum 2004
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Oude kinderboeken 2008
Bibliotheek Rotterdam Collectie Leopold 1998
Bibliotheek Rotterdam Collectie Prentenboeken 2004
Bibliotheek Rotterdam Deelcollectie Prentenboeken (digitalisering) 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Bouwkunde) Collectie Architectuurtijdschriften 2004
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (Trésor) Collectie Verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs 2004
Bibliotheek Theologische Faculteit Tilburg Collectie Kapucijnen 2004
Bibliotheek Universiteit voor Humanistiek (BUHV) Utrecht Collectie Vrijdenkers 2003
Bibliotheek Vredespaleis Vredescollectie 2004
Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam Typografische collecties (1800-1970) 2012
Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam Joodse archivalia (1814-1944) 2012
Bisdom Roermond Oud-archief Bisdom Roermond (1559-1801) 2007
Brabants Historisch Informatie Centrum Sint-Catharina Gasthuis te Grave 2018
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Gijzelaars Sint-Michielsgestel 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum 's Hertogenbosch (BHIC) Collectie Notulen coöperatieve melkfabrieken 2004
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Norbertijnenkloosters Berne en Sint-Catharinadal 2015
Centraal Bureau voor Genealogie Collectie Indische paspoorten 2008
Centraal Bureau voor Genealogie Archief Calmeyer (1940-1945) 2009
Cultureel Maconniek Centrum Boekencollectie Orde van Vrijmetselaren (1840-1950) 2013
Cultureel Maconniek Centrum Kloss manuscripten (1450-1854) 2014
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Wilma 1998
Cultuur Onder Dak (CODA) Collectie Papiergeschiedenis 2004
Delft School of Microbiology Collectie Laboratoriumjournalen M.W. Beijerinck 2004
Drents Archief Handschrift Bartje 2004
Drents Archief Archief Heren van Hoogersmilde (1615-1817) 2008
Drents Archief Archief Maatschappij van Weldadigheid (1818-1847) 2008
Erasmus Universiteit Rotterdam Archief Jan Tinbergen, correspondentie 1927-1955 (deel 1) 2012
Erasmus University Rotterdam Archief Jan Tinbergen, correspondentie 1956-1994, typoscripten 1942-1990 (deel 2) 2017
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Archief Drost en Geërfden van Bredevoorde (1608-1794) 2012