Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Over ons

Metamorfoze is het nationale programma van de KB voor het behoud van en duurzame toegang tot het papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en is ondergebracht bij de KB. Het programma wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Collectievorming van de KB door de coördinatoren van Metamorfoze.

Organisatie Metamorfoze

Metamorfoze zorgt voor de coördinatie van de Metamorfozeprojecten en geeft advies en ondersteuning aan instellingen die aan Metamorfoze deelnemen. Metamorfoze houdt zich ook bezig met het opzetten van onderzoek, legt contacten met binnen- en buitenlandse organisaties en verzorgt de informatieverspreiding. Adviescommissies van onafhankelijke deskundigen beoordelen de projectaanvragen en adviseren over de toekenning.