Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Mogelijkheden financiering

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Er zijn twee trajecten: Archieven en Collecties (AC) en Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT). Daarnaast financiert Metamorfoze onderzoek op het gebied van papierconservering.

Archieven, collecties, boeken, kranten en tijdschriften

In het AC-traject gaat het om conserveren en digitaliseren van archieven en collecties, uniek materiaal van nationaal belang dat onderhevig is aan verval. Het BKT-traject richt zich op de conservering van boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken), papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, die zich bevinden in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie.

Aanvraag indienen

Instellingen kunnen projectvoorstellen indienen bij Metamorfoze. Metamorfoze toetst of de voorstellen voldoen aan de voorwaarden, en draagt de projecten ter goedkeuring voor aan de Adviescommissie van Metamorfoze.