Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Hoe gaat dat digitaliseren?

Digitaliseren begint bij de selectie

De stappen van Metamorfoze

  1. Selectie: collecties en archieven die van nationaal belang zijn en waarvan het papier kwetsbaar is worden geselecteerd voor digitalisering.
  2. Materiaalvoorbewerking: als voorbereiding op het digitaliseren wordt het materiaal beschreven en voorbewerkt. De juiste metadata worden vastgelegd en het materiaal wordt scanklaar gemaakt.
  3. Scannen: het materiaal wordt gescand en gekoppeld aan de geregistreerde metadata.
  4. Beschikbaar stellen: het gedigitaliseerde materiaal komt online beschikbaar. De papieren originelen worden opgeslagen in een depot of magazijn, de digitale masterbestanden gaan naar het digitale magazijn of het e-depot.

De stappen in beeld

Bekijk 'de stappen in beeld' in de rechter kolom.