Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Schadeatlas archieven en Schadeatlas bibliotheken

Schadeatlas ontwerptekeningen

Schadeatlas ontwerptekeningen

De Schadeatlas ontwerptekeningen is een hulpmiddel bij het herkennen en classificeren van schadebeelden bij ontwerptekeningen van architecten en biedt informatie over het beheer en behoud. 

De Schadeatlas ontwerptekeningen is gebaseerd op de collectie van het Nieuwe Instituut en toont middels beelden en tekst de verscheidenheid aan materialen, technieken, gebruikssporen en schades in architectuurarchieven. Daarnaast geeft de schadeatlas inzicht in het ontstaansproces van de ontwerptekeningen en hun specifieke kenmerken. Alle teksten in de schadeatlas zijn in het Nederlands en in het Engels. 

Schadeatlas bibliotheken

De Schadeatlas bibliotheken geeft een beschrijving van alle schadebeelden die relevant zijn bij de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan voor bibliotheken en is een waardevol naslagwerk. 
In de atlas zijn 22 soorten schade in vier categorieën onderverdeeld: schade aan de boekband (de buitenkant van het boek), schade aan de boekconstructie (het openen en sluiten van een boek), schade aan het boekblok (de feitelijke informatiedrager op perkament of papier) en biologische schadevormen (schimmel en plaagdierschade). 

Bij elke schadevorm is vermeld hoe deze is te herkennen, wat de mogelijke oorzaken zijn en welke gevolgen de schade kan hebben voor het boek als geheel. De atlas helpt u ook om te beoordelen of een boek nog raadpleegbaar is. De schadevormen zijn geïllustreerd met meer dan honderdvijftig foto's die speciaal voor deze uitgave werden gemaakt. Een aantal Vlaamse en Nederlandse bibliotheken stelden hiervoor hun schatkamers open.
De Schadeatlas bibliotheken is een samenwerking van Metamorfoze met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Schadeatlas archieven

De Schadeatlas archieven is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie voor archieven. De atlas dient tevens om meer inzicht te krijgen in de soorten schade en de oorzaken daarvan en kan tegelijk de aanzet vormen voor een conserveringsplan. 
In de atlas zijn 22 soorten schade in vijf categorieën onderverdeeld: band- en boekblokschade (zoals versleten naaiwerk en rugbeschadiging), chemische schade (onder andere brandschade, inktvraat, kopervraat, verzuring), mechanische schade (door gebruik en geweld), plaagschade (insecten en knaagdieren) en vochtschade (bijvoorbeeld vervilting en schimmel). Elke schadesoort is geïllustreerd met foto's. 
 

Library Damage Atlas

De Schadeatlas bibliotheken is ook in een Engelstalige editie verkrijgbaar.

Archives Damage Atlas

De Schadeatlas archieven is ook in een Engelstalige editie verkrijgbaar.