Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

140 nieuwe tijdschriften goedgekeurd

[ 20 06 2016 ]
Leven en werken: maandblad voor meisjes en jonge vrouwen

De Adviescommissie tijdschriften heeft voor de voorjaarsronde 140 tijdschriften goedgekeurd voor digitalisering. De tijdschriften komen onder andere uit de collecties van het Spoorwegmuseum, het Zuid-Afrikahuis, het Stadsarchief Rotterdam en de Ritman Library. Opvallend bij deze ronde is het grote aantal tijdschriften met het thema Kind en Jeugd. Zo bevat de aanvraag van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) voor dit thema 26 en het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven acht titels. De goedgekeurde tijdschriften van de in totaal zestien erfgoedinstellingen, gaat voor de digitalisering naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) en komen aan het eind van het traject op de webdienst Delpher beschikbaar.

Over katholiek onderwijs en opvoeding van de jeugd

Een van de goedgekeurde titels van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is Ons eigen blad / RK Jongensweeshuis (1913-1964). Het blad is uitgegeven door de Fraters van Tilburg en was aanvankelijk bedoeld voor zusters, broeders en fraters in Nederland en België werkzaam in het onderwijs. Sinds 1919 richt het blad zich op iedereen die werkzaam is in het katholieke onderwijs. Het tijdschrift bevat artikelen over onderwijs, opvoeding, didactiek en onderwijsvernieuwing en daarnaast rubrieken met nieuwe publicaties, actuele en pedagogische onderwerpen en de rubrieken ‘School en ouders’ en ‘Ware liefde voor land en volk’.

De luchtvaart in beeld

Voor de aanvraag van  de Koninklijke Bibliotheek zijn 45 titels goedgekeurd, onder ander Avia: geïllustreerd tijdschrift gewijd aan de luchtvaart (1911-1951). Het blad volgt de ontwikkelingen in de luchtvaart op de voet. Er is aandacht voor nieuwe toestellen, technische ontwikkelingen en gedurfde lange-afstandsvluchten, vliegwedstrijden en luchtvaartexperimenten. Het blad richt zich ook op de luchtvaarthobbyist, o.a. door het organiseren van wedstrijden voor zelfgebouwde modelzweefvliegtuigjes. Dit blad is een belangrijke bron voor de luchtvaartgeschiedenis en verscheen in een periode waarin de ontwikkelingen ongelooflijk snel gingen.

Wie denkt overwint

Licht en waarheid: orgaan van de vereniging wie denkt overwint (1910-1924) is een van de 13 tijdschriften uit de aanvraag van de Ritman Library. De titel verwijst naar een uitspraak van Multatuli: ‘denken. Wie denkt, kan niet verloren gaan, wie denkt, overwint’  (Ideeën IV (1877), p. 160). De grote man achter de begintijd van Licht en Waarheid was de anarcho-communist Jan Sterringa (1870-1951), die nadat hij in 1894 werkloos werd als zelfstandige uitgever en boekhandelaar tot mei 1895 het tijdschrift voortzette. Gaandeweg ontwikkelde het tijdschrift zich tot een theosofisch tijdschrift. Het blad is exemplarisch voor de theosofie en het anarchisme in Nederland, stromingen die rond 1900 in Nederland sterk vertegenwoordigd waren. 

Titellijst

Bekijk de complete titellijst.