Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

18.000 boeken online

[ 02 07 2015 ]
Bijbelsche Oudheden

Onlangs zijn 18.000 nieuwe boeken aan Delpher toegevoegd. De boeken komen uit de collecties van de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Kampen, de Universiteitsbibliotheek Leiden en de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU) en zijn via Metamorfoze geconserveerd en gedigitaliseerd. 

De collecties geven een beeld van de belangrijkste religieuze en maatschappelijke kwesties die in Nederland speelden tussen 1880 en 1940. Er zijn bijvoorbeeld rond de duizend monografieën van 27 prominente theologen opgenomen. 

Het protestantse debat in druk

Met deze aanvulling is ook een deel van het Metamorfoze-project ‘Het protestantse debat in druk 1840-1950’ online gekomen. Dat is een samenwerking van de UB VU met de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Kampen, de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en de bibliotheek van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. 

De bibliotheken hebben zich in het verleden toegelegd op het samenhangend collectioneren van protestantse brochures en pamfletten. Zij bezitten afzonderlijk unieke deelcollecties en gezamenlijk bestrijken ze vrijwel het gehele protestantse debat in brochurevorm. Door de digitalisering van de brochurecollecties van deze bibliotheken ontstaat een collectie die vrijwel al het nog beschikbare materiaal over ‘Het protestantse debat in druk’ uit de periode 1840-1950 omvat.

Delpher

In de loop van dit jaar zullen meer nieuwe boeken via Delpher online beschikbaar komen.