Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

37.000 nieuwe kranten in Delpher

[ 23 01 2019 ]
Nieuwe Hoornsche Courant, 31 december 1929 (detail)

Kranten van het Westfries Archief, Stadsarchief Breda en het Stadsarchief Vlaardingen zijn onlangs toegevoegd aan Delpher en zijn nu voor iedereen online beschikbaar. Hieronder het overzicht van de toevoegde titels.

Westfries archief

 • Hoornsche courant en Arrondissements-blad  (1850) 
 • Hoornsche Courant  (1851-1920) 
 • Nieuwe Hoornsche Courant (1921-1935)
 • Dagblad Nieuwe Hoornsche Courant (1935-1941) 
 • Onze courant. Katholiek Dagblad voor West/Friesland (1905-1931) 
 • Westfriesch Dagblad Onze Courant (1931-1941) 

Stadsarchief Breda 

 • De Bredasche Courant (1900-1913)

Stadsarchief Vlaardingen 

 • Vlaardingsche courant (1804, 1869-1926) 
 • Nieuwe Vlaardingsche courant (1875, 1888-1950) Vanwege de auteursrechten 1945 tot 1950 alleen in de KB, Nationale Bibliotheek toegankelijk!
 • Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen(1878-1887), vanaf 1880 Nieuwsblad van Vlaardingen, IJsselmonde, Kralingen & de Hoeksche Waard
 • De Vlaardinger (1896-1899)
 • Goedkoope Vlaardingsche courant (1903-1917)
 • De Maasmonder (1943-1945) 
 • Ick waeck (1945) 
 • De luistervink, Vlaardingse editie  (1945)

Westfriesch Dagblad Onze Courant

De katholieke krant, Onze Courant. Katholiek Dagblad voor West/Friesland kreeg in 1931 de naam Westfriesch Dagblad Onze Courant. Op 29 november 1941 deelde de redactie de lezers mee mee dat ´Ingevolge een beschikking van de desbetreffende instantie thans definitief [is] beslist, dat ook het Westfriesch Dagblad “Onze Courant” als gevolg van de papierschaarste met ingang van 1 december, niet meer zal kunnen verschijnen.’ Hoewel de Commissie voor Persreorganisatie de mogelijkheid openliet dat bij verbetering van de papiervoorziening ‘stopgezette bladen weer zouden kunnen verschijnen’, herleefde het Westfriesch Dagblad pas weer op 5 mei 1945. 

Hoornsche courant en arrondissements-blad

De doopsgezinde boekverkoper P.J. Persijn besloot in 1850 tot het uitgeven van een nieuwe krant. Zijn ‘Hoornsche Courant en Arrondissements-blad’ begon als weekblad en verscheen voor het eerst op dinsdag 1 oktober 1850. Sinds juli 1852 werd de Hoornsche Courant ook op zaterdag uitgegeven. Gedurende meer dan dertig jaar had Persijn het rijk alleen. In januari 1884 echter verscheen het concurrerende nieuwsblad ‘West-Friesland. Nieuwe Hoornsche Courant’ van uitgever P. Geerts. Enkele jaren later werd de krant van Persijn overgenomen door Frans Kapteijn. In 1889 stichtte deze samen met Willem Pieter Kops uit Amsterdam de firma Kapteijn & Co., ‘ten doel hebbende, het drukken en uitgeven van alle drukwerken, speciaal der thans reeds bestaande courant’. 

De Vlaardingse kranten

Jacob Belinfante (1780-1845), in 1799 begonnen als ‘schrijver der Haagsche Courant’, krijgt eind 1803 als eerste toestemming van de Vlaardingse gemeenteraad om een ‘Vlaardingsche Courant’ uit te geven. Met name door gebrek aan adverteerders is op 28 september 1804 no. 117 al zijn laatste.

65 Jaar later, op 2 oktober 1869, begint Jacob Friederich Carl Brückwilder opnieuw met de uitgave van een ‘Vlaardingsche Courant’. Na zijn overlijden in 1901 hernoemt diens oud-werknemer Arend van der Meijden (1855-1945) de concurrerende krant ‘De Vlaardinger’ in ‘Vlaardingsche Courant’. Van der Meijden gaat in 1906 failliet, maar deze derde ‘Vlaardingsche Courant’ blijft verschijnen tot 1926. De ‘Nieuwe Vlaardingsche Courant’ die op 1 oktober 1873 door een andere concurrent werd uitgegeven houdt het langer vol. Het doek van deze krant valt namelijk pas echt in 1994 als Wegener de Haagse Sijthoff Pers opkoopt en de huis-aan-huis-bladen Groot Vlaardingen en De Havenloods samenvoegt. 

Bredasche Courant

Op 29 december 1791 kreeg Willem van Bergen in Breda toestemming van het stadsbestuur om een courant uit te geven. Het eerste nummer van de Bredasche Courant verscheen op 17 januari 1792. Het was toen een krant met een pro-Frans geluid, met in het kader bovenaan de tekst 'Vryheid en Gelykheid'. Na het terugtrekken van het Franse leger in 1793 verscheen de courant een tijd niet, maar hij herrees in 1814. De frequentie van verschijnen nam in de loop der jaren toe. Van een weekblad werd het een dagblad. De krant had een uitgesproken protestants karakter in het katholieke Noord-Brabant. Op 3 december 1966 verscheen het laatste nummer. De eigenaar gaf de voorkeur aan de ontwikkeling van een landelijk dagblad. (Bron: Erfgoedweb Breda)

Tegenwoordig is de krant van belang voor de regionale geschiedenis en een belangrijke bron voor onderzoek.

Online beschikbaar

Bekijk de nieuwe kranten in Delpher