Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

9 Zeeuwse familiearchieven (1462-1983) online

[ 11 06 2024 ]
Tulp, tekening door Clasina Radermacher-de Kokelaer, ca 1795. Zeeuws Archief, familie Schorer, inv.nr 1094.

Het Zeeuws Archief heeft onlangs het Metamorfozeproject voor de archieven van 9 Zeeuwse families afgerond. Het materiaal is nu online te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief. Het gaat om families die op nationaal en internationaal niveau een belangrijke rol speelden.

Vooraanstaande Zeeuwse families

De combinatie van de 9 familiearchieven is bewust gekozen. Deze families behoorden eeuwenlang tot de bestuurlijke en maatschappelijke elite. Iedere familie heeft op haar manier een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De negen families zijn: familie de Huybert, familie Schorer, familie Mathias Pous-Tak van Poortvliet, familie van Doorn, familie Sprenger, familiebedrijf Spoors en Sprenger, A.A. Brown, familie Mauritz en familie Clijver.

De families waren bestuurlijk betrokken bij de grote handelscompagnieën zoals de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) of de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Ook waren de families lid van de verschillende stadsbesturen, bekleedden ze functies binnen de provinciale en nationale politiek en hadden ze hun eigen handelsactiviteiten. De archiefstukken zijn voortgekomen uit het werkzame, openbare leven van de leden van de diverse families, maar ook uit het kleinschalige en besloten privéleven.
In bijna alle familiearchieven bevinden zich ook stambomen en genealogische aantekeningen. In de archieven treffen we veel illustraties van familiewapens aan, vaak met prachtige afbeeldingen en kleuren.

Rijke bron voor onderzoek

Over het thema slavernijverleden, en de rol die Nederland daarin vervuld heeft, is ook veel te vinden in de familiearchieven. De meeste van deze families waren betrokken bij de VOC en/of de WIC. Verschillende families hadden overzeese plantages in particulier bezet. In de archieven van Spoors en Sprenger, maar ook die van A. A. Brown, zitten talloze stukken die een beeld schetsen van het leven op een plantage. 

Zeeland bekleedde door de eeuwen heen een belangrijke rol op nationaal en internationaal niveau. Het was na Holland het belangrijkste gewest. Dat komt terug in de rijke archieven van de vooraanstaande Zeeuwse families. 

Lees meer