Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archief Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond online

[ 29 01 2019 ]
Poster van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond

Het archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) is door het IISG gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Dit Metamorfozeproject is daarmee afgerond.

In 1894 is de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) opgericht. Amsterdam was toen hèt centrum van de diamantindustrie. Op zijn hoogtepunt had de bond 10.000 leden. Bondsleiders Henri Polak en Jan van Zutphen wisten vele successen te boeken, zoals hogere lonen, de 8-urige werkdag en een betaalde week vakantie. Door de onderlinge solidariteit en de trouwe contributie-afdracht kon de ANDB zorgen voor uitkeringen bij staking, ziekte en bevalling. 

Lidmaatschapskaarten

Ieder lid van de ANDB kreeg een eigen lidmaatschapskaart met naam,  geboortedatum en adres(sen). Deze kaarten geven informatie over de leden van de ANDB en antwoord op een hele reeks van vragen, zoals: in welke vakken werkten ze, veranderden ze van beroep, waar woonden ze? Verhuisden ze vaak? Maakten ze carrière in de diamantindustrie of juist niet, verhuisden ze naar ‘betere’ buurten, of juist niet? Hoe vaak was een leerling diamantbewerker de zoon of dochter van een vader of moeder die ook in de diamant werkte?

Op tekst doorzoekbaar

Via een project van Vele Handen controleren vrijwilligers alle gegevens van de lidmaatschapskaarten. Daardoor zijn ze straks doorzoekbaar op naam, adres of beroep. De vrijwilligers verzamelen bovendien aanvullende gegevens en verrijken de informatie. Het  IISG benut de informatie door levensverhalen van een aantal diamantbewerkers en vakbondsleiders uit te lichten.

Verhouding werknemer en werkgever

Het 125-jarige bestaan van de bond dit jaar is aanleiding voor het IISG om de geschiedenis aan een groter publiek te vertellen. Zo is de historische ontwikkeling van de verhoudingen tussen werknemer en werkgever interessant. Dat verhaal zet aan tot nadenken over de actuele positie van een groot deel van onze werkende bevolking en hoe deze verbeterd kan worden. Het digitale archief is de basis voor deze nieuwe initiatieven.