Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archief Arbeidsmigratie Zuid-Afrika goedgekeurd

[ 30 01 2018 ]
Afbeelding handschrift

Collectie Arbeidsmigratie Zuid-Afrika is een nieuw Metamorfozeproject van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Zij starten met het conserveren en digitaliseren  van een verzameling van elf archieven over de migratiegeschiedenis van Nederlanders naar Zuid-Afrika. 

De archiefvormers zijn organisaties of personen die zich met name tussen ca. 1880 en 1940 bezig hielden met de ondersteuning van migranten bij hun reis naar Zuid-Afrika en in hun poging ter plekke werk te vinden. Veel migranten onderhielden een intensieve correspondentie met de organisaties in Nederland waardoor de archieven (1880-1940) een persoonlijk perspectief geven op de geschiedenis van Nederlandse arbeidsmigratie naar Zuid-Afrika. 

De collectie biedt ook aanknopingspunten voor onderzoek naar de sociaal- economische geschiedenis van Nederland tussen 1880-1940: migranten vulden vaak voor vertrek een sollicitatieformulier in waarop zij woonplaats, leeftijd, opleiding, kerkgemeenschap, arbeidsverleden en sectorspecifieke informatie vermelden. In latere correspondentie staat regelmatig nieuwe informatie over de arbeidscontext; de collectie geeft daarmee inzicht in de geschiedenis van beroepsgroepen in zowel Nederland als Zuid-Afrika tussen 1880 en 1940.

Taalonderzoek Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika werden vele talen gesproken en de migrant kwam daarmee in aanraking. Vele migranten correspondeerden over langere periodes met de organisaties in Nederland. Met deze correspondentie is het daarom mogelijk om het taalgebruik van de Nederlandse arbeidsmigrant over een langere periode te analyseren.

Collectie Arbeidsmigratie online

Het traject begon voor het Zuid-Afrikahuis met de projectaanvraag voor de voorjaarsronde 2017 en is nu definitief door de goedkeuring van het projectplan. Aan het eind van het traject komt de Collectie Arbeidsmigratie Zuid-Afrika voor iedereen online beschikbaar via de website van het Zuid-Afrikahuis