Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archief Mauritshuis online

[ 21 07 2022 ]
Uit het Historisch Archief van het Mauritshuis 1816-1952

Het archief van het Mauritshuis (1816-1952) is gedigitaliseerd en nu online beschikbaar via de website van het Nationaal Archief. Het bevat correspondentie over de verwerving en het beheer van kunstwerken, de organisatie, het gebouw, jaarverslagen (vanaf 1875) en stukken over de openstelling voor publiek, tentoonstellingen en publicaties. 

Archiefstukken jonger dan 100 jaar (daterend tot 1953) staan in verband met privacy niet online, maar zijn op afspraak in te zien in de bibliotheek van het Mauritshuis.

Geschiedenis van musea

Het archief geeft inzage in het werk van de directeuren A. Bredius (1889-1909), W. Martin (1909-1945) en J.B. van Gelder (1945-1946), en van de beginperiode van A.B. de Vries. Onder hun leiding groeide het museum uit van een collectie met 200 schilderijen tot een internationaal gerenommeerd museum van de Nederlandse Gouden Eeuw met 850 collectiestukken. Uit het archief blijkt de koninklijke betrokkenheid, lezen we over particuliere gulle gevers, overheidsbemoeienis, restauraties van schilderijen en zien we hoe de genoemde directeuren een belangrijke rol speelden binnen het kunsthistorische vakgebied.

Het archief is van belang voor het reconstrueren van de geschiedenis van musea en van het verzamelen van kunst in Nederland, in nationaal en internationaal perspectief. Het archief van het Mauritshuis vanaf de oprichting in 1816 tot aan de verzelfstandiging van het museum in 1995, is ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Meer informatie