Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archief Wilhelmietenklooster van Huijbergen online

[ 18 01 2018 ]
Wilhelmieten Staatboek uit het archief van Huijbergen

Begin dit jaar is het archief van de Wilhelmieten van Huijbergen online beschikbaar gekomen. Het is het resultaat van het Metamorfozeproject van het West-Brabants Archief. Het archief was voor lange tijd veilig opgeborgen in de kluis van het oude poortgebouw van het voormalige klooster en werd alleen geraadpleegd door de broeders van Huijbergen. Decennia lang hebben de broeders het oude archief van de Wilhelmieten zorgvuldig beheerd, gerestaureerd, getranscribeerd, vertaald en geraadpleegd voor onderzoek.

Restauratie en digitalisering

Omdat het archief ernstig was aangetast door vocht en verzuring hebben de broeders het West-Brabants Archief om hulp gevraagd. Met financiering van Metamorfoze en door samenwerking met Ruerd de Vries archiefbureau en het Zeeuws Archief is het Wilhelmietenarchief geconserveerd en gedigitaliseerd. 

Geschiedenis van de orde

Veel documenten uit het archief gaan over ontginning en eigendom van grondgebieden in de omgeving van het klooster, bij het dorp Huijbergen. Er zijn veel kasboeken bewaard gebleven, met informatie over de inkomsten en uitgaven van de Wilhelmieten. Omdat Huijbergen en het klooster sterk van elkaar afhankelijk waren, is een deel van het parochiearchief en het archief van het dorpsbestuur van Huijbergen in het project meegenomen. Er zitten ook topstukken bij zoals kaarten, charters en een 16de-eeuws altaarmissaal.

Archief online

Bekijk het gedigitaliseerde archief op de website van het West-Brabants Archief.

Het project in beeld

  • Een klein beeldverslag van het project is te vinden op de Facebookpagina van het West-Brabants Archief.
  • Bekijk ook het filmpje waarin de projectleider Saskia van Bavel vertelt over het project.