Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Bunkerarchief online

[ 09 02 2015 ]
Een detail uit het Bunkerarchief

Ruim 10.000 militaire kaarten en ca. 2000 tekeningen van bunkers zijn sinds kort online beschikbaar op de website van het Nationaal Archief. Het is het resultaat van het Metamorfozeproject Bunkerarchief dat in 2012 is goedgekeurd.

Champignonkwekerij en vleermuisreservaat

Er is veel belangstelling voor het archief. Historici, archeologen, planologen, beleidsmakers en functionarissen belast met ruimtelijke ordening, bezoeken met grote regelmaat de studiezaal om het bunkerarchief te raadplegen. Ook de beheerders van voormalige verdedigingswerken, nu sportscholen, champignonkwekerijen en zelfs een vleermuisreservaat, hebben behoefte aan documentatie. Maar de 'Bunkeraars' is de grootste groep bezoekers: dat zijn mensen met een brede interesse in (sporen van) fortificaties en vestigingswerken in Nederland.

92% calques

Het grootste deel van het gedigitaliseerde Bunkerarchief bestaat uit calques (kaarten en tekeningen op transparant papier). Dit kwetsbare materiaal had het meest te lijden van het gebruik. Het overige deel bestaat uit gedrukte kaarten en foto’s en lichtdrukken. Door de digitalisering zijn de duizenden originelen niet meer nodig voor het gebruik, zodat ze behoed zijn voor verder verval door raadpleging. 

Ministerie van Oorlog

Het Bunkerarchief is gevormd door het Bureau Registratie Verdedigingswerken, een Genieonderdeel van het voormalige ministerie van Oorlog. Sinds 2008 is het Bunkerarchief ondergebracht bij  het Nationaal Archief.

Bekijk de scans

Bekijk de scans op de website van het Nationaal Archief.