Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Conservering voor het archief Utrechtse Domkapittel

[ 03 05 2016 ]

Het Utrechts Archief start een Metamorfozeproject voor het archief van het Utrechtse Domkapittel. Alle stukken van voor 1595 zal het Utrechts Archief laten conserveren en waar nodig restaureren. Daarna volgt de digitalisering en komt het materiaal toegankelijk via www.hetutrechtsarchief.nl. Het project zal ruim twee jaar duren.

De grootste van vijf kapittels

Het rijke archief van het Domkapittel geeft inzicht in het uitgebreide grondbezit en functioneren van deze gemeenschap. Er waren maar liefst veertig kanunniken aan het Domkapittel verbonden, waarmee het de grootste van de vijf kapittels in de bisschopsstad was. De kanunniken hadden samen met de bisschop een zetel in het koor van de Dom, die tot de Reformatie als kathedraal van het bisdom Utrecht fungeerde. 

De omtrek van dit bisdom omvatte bijna alle huidige provincies, met uitzondering van Limburg en Noord-Brabant. Het archief van dit kapittel bevat tal van stukken die inzicht geven in het functioneren van deze gemeenschap in en om de kerk. Het bevat ook uitgebreide registraties van het zeer omvangrijke goederenbezit dat zich zelfs tot buiten de grenzen van het bisdom uitstrekte. De rekeningen van het kapittel zijn grotendeels bewaard gebleven en zijn van onschatbare waarde voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis van de Utrechtse Dom.

De uitvoering

De uitvoering van het project gebeurt in nauwe samenwerking met restauratieatelier DP Conservation uit Amsterdam en digitaliseringsbedrijf Micro Format BV te Lisse.