Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

De glazeniersarchieven van F. Nicolas en Zonen

[ 21 10 2021 ]
Eén van de kartons uitgerold. (foto Tanyth Warat)

Wat te doen met tekeningen van 9 meter lang en 2 meter breed? Het archief van F. Nicolas en Zonen bevat zo’n 10.000 tekeningen, schetsen, ontwerptekeningen en kartons zo groot als kerkramen. Het archief van het grootste atelier voor gebrandschilderd glas in Nederland is tussen 2015 en 2021 door Het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) geïnventariseerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Hoe is het project aangepakt? Welke spontane initiatieven voor het publiek zijn ontstaan? In het Archievenblad 2021 nummer 5 staat een uitgebreid artikel over dit project.

Je kunt lezen over de uitdagingen voor het SHCL om de enorme formaten te hanteren. Over een vondst in Roermond van 1200 kilo afvalglas van het atelier van Nicolas. En schoenen met ontwerpen van glas-in-loodtekeningen. Bekijk de video Atelier Nicolas X Art Shoe Mafia over dit initiatief. Het artikel sluit af met de lessen die de projectleiders hebben geleerd.

Lees het artikel in het Archievenblad 2021 nummer 5: