Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

De toekomst van Metamorfoze

[ 18 01 2021 ]

Metamorfoze zet zich al 23 jaar in voor het behoud van het papieren erfgoed. Hoe het programma het werk uitvoert is met enige regelmaat de afgelopen jaren geëvalueerd en veranderd. Vanaf 2023 komt er weer een verandering aan. De toekomst van het programma heeft de volgende uitgangspunten:

Het werk van Metamorfoze houdt niet op na 2022

Metamorfoze wordt ingezet om ook het papieren erfgoed van na 1950 te behouden voor de toekomst. Immers, alle papieren objecten en collecties kunnen worden bedreigd door verzuring, inktvraat en andere vormen van schade. Daarom worden de begin-en einddatum van de oorspronkelijke selectieperiode 1840-1950 los gelaten.

Netwerk Digitaal Erfgoed voorop

Het Netwerk Digitaal Erfgoed spant zich in om de maatschappelijke waarde van collecties te vergroten door ze beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

Nieuwe Metamorfoze-aanvragen zullen vanaf 2023 gevraagd worden te voldoen aan de richtlijnen van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Dat betekent een onveranderlijk webadres (Persistent Identifier, afgekort PID) voor elk object kunnen vastleggen; gemakkelijk verbindingen (“links”) kunnen leggen naar termen in terminologie bronnen en de data automatisch kunnen publiceren in Linked Open Data-formaat.

Impuls voor het behoud van born digital erfgoed

In de context van het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt er gewerkt aan de conservering van digitale dragers en het bewaren van sociale media. Dit krijgt een vervolg in 2023 om het born digital materiaal te behouden voor de toekomst.

Verruiming onderzoek (Onderzoek papierconservering) Metamorfoze

Naast papieronderzoek in de ruime zin van het woord zijn projectaanvragen ook mogelijk voor onderzoek naar verbetering, verbinding en zichtbaarheid van digitale collecties.

Vanaf 2023 geen apart bureau, maar geïntegreerd in de KB

De KB heeft als geheel een beweging doorgemaakt naar een netwerkorganisatie, die onder andere zichtbaar is in haar rol als knooppunt in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarmee is het niet meer nodig deze taak als afzonderlijk programma te blijven uitvoeren. Het merk Metamorfoze blijft ook na 2023 bestaan. In 2021 wordt een Transitieplan opgesteld om de genoemde veranderingen vorm te geven.

Het programma in ieder geval tot eind 2022 door in de huidige vorm

Dit betekent concreet dat we per traject in 2021-2022 door de adviescommissies van Metamorfoze projectaanvragen kunnen laten toekennen.

Vragen

Voor vragen over deze uitgangspunten of over Metamorfoze vanaf 2023 kun je contact opnemen met de programmamanager Marg van der Burgh.