Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Goedgekeurd: tijdschriften o.a. over sport, arbeiders en religie

[ 06 07 2017 ]
De Paardenwereld

De voorjaarsronde van Metamorfoze heeft 88 goedgekeurde tijdschrifttitels opgeleverd uit de periode 1867-1969. Het zijn titels van vijftien verschillende erfgoedinstellingen, onder andere van het IISG met 23 titels, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) met 28 titels en het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven met 9 titels. 

Sporttijdschriften
Sport is goed vertegenwoordigd in deze ronde, met een blad van de Haarlemsche Cricketclub Rood en Wit, een titel van de Koninklijke Haarlemsche FootballClub en twee titels over voetbal van het Nationaal Archief. Een bijzondere serie komt van het Nationaal Draf- en Rensportmuseum, met zes tijdschriften over paardensport.

Katholieke jeugdbladen
De aanvraag van het KDC bevat een aantal bladen voor de jeugd. Het Kleuterblaadje: tijdschrift voor kinderen van zes tot tien jaar (1911-1953), is een uitgave dat ontspanning biedt in katholieke geest en bevat spannende en vrolijke verhalen, gedichten, prijsvragen en wedstrijden, knutsel- en handwerktips, raadsels en zo nu en dan een godsdienstige bijdrage of een stripverhaal. Voor de studerende jeugd is: Jongenswerk: orgaan voor leerlingen van gymnasia, H.B.S., normaalscholen (1914-1917) en Onder de gouden wiek van de Engelbewaarder: speciale editie voor het voortgezet onderwijs (1951-1957).

Joodse tijdschriften en nieuwsbladen
Van het Persmuseum komt een viertal bladen met een Joodse signatuur, zoals De Joodsche provinciaal (1920) en Ons Doel (1910). Deze selectie geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse Jodendom van voor 1940.  

Tijdschriften voor Delpher
De goedgekeurde tijdschriften gaan voor de verwerking en digitalisering naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) en komen aan het eind van het traject op Delpher beschikbaar.

Titellijst