Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Goedgekeurde projecten ABC juni 2014

[ 24 06 2014 ]
Kloss manuscript

De Adviescommissie ABC van Metamorfoze heeft in juni 2014 drie nieuwe conserveringsprojecten goedgekeurd: de Kloss manuscripten (1450-1854) van het Cultureel Maςonniek Centrum, het archief van Jan Herman van Heek (1890-1957) van Stichting Huis Bergh en de Vakbeweging in Nederland (1871-1950) van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

De Kloss manuscripten (1450-1854) 

De collectie van Georg Burckhard Kloss (1787-1854) bestaat uit 7.000 boeken en 2.000 manuscripten en is de kern van de bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaren in Den Haag. In 1854 verwierf prins Frederik der Nederlanden, Grootmeester van de Orde, deze collectie, die op dat moment de grootste in Europa was. De collectie is veelomvattend en behandelt onderwerpen als de (voor)geschiedenis van de vrijmetselarij en van vrijmetselaarsritualen, de veronderstelde connecties met kathedraalbouwers, rozenkruisers of tempelridders, alchemie, antieke mysteriën, de Illuminaten. De collectie werpt een uniek licht op de continentale vrijmetselarij.

Het archief van Jan Herman van Heek (1890-1957)

Het persoonlijke archief van de textielfabrikant uit Enschede geeft een mooi compleet beeld van zijn boeiende leven en werk. Hij zette zich in voor sport, natuurbescherming en vooral cultuur. Hij kocht in 1912 het kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg en verzamelde kunstwerken, meubels en manuscripten. Van Heek schreef zijn leven lang dagboeken en toonde zich tijdens zijn wereldreizen, onder andere naar Nederlands Indië, een getalenteerd tekenaar. Door zijn positie en activiteiten kwam Van Heek in aanraking met de groten van zijn tijd en bemoeide hij zich op hoog niveau met diverse nationale kwesties.  Het archief geeft daarom een interessante inkijk in de ontwikkeling van de Twentse textielindustrie, het politieke en economische leven, de kunsthandel, monumentenzorg en natuur- en bosbeheer in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Vakbeweging in Nederland (1871-1950)

Het project omvat drie archieven: Het Algemeen Nederlands Werklieden-Verbond (ANWV), het Nederlands Arbeids-Secretariaat (NAS) en een deel van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Deze archieven bieden informatie over het ontstaan van de arbeiders- en vakbeweging en over de ontwikkeling van de beweging in jaren van groeiende organisatie, oorlog en crisis. Verder is het een belangrijke bron van informatie over de werk- en leefomstandigheden van verschillende groepen arbeiders, agrarisch en stedelijk, geschoold en ongeschoold. Door de financiering van Metamorfoze worden de kwetsbare archieven geconserveerd en zo voor de toekomst behouden. Na de afronding van het project zal de erfgoedinstelling het archief voor iedereen digitaal beschikbaar stellen.