Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Goedgekeurde projecten najaar 2013

[ 03 02 2014 ]
Verslag uit het archief van Charlotte Sophie Gravin von Aldenburg Bentinck (1715-1800) Gelders Archief

‘Mevrouw Bentincks’ brieven digitaal

Metamorfoze keurt drie projecten en honderden boeken, kranten en tijdschriften goed voor conservering

De correspondentie van Charlotte Sophie Gravin von Aldenburg Bentinck (1715-1800) is een van de nieuwe projecten uit de najaarsronde 2013 van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het Gelders Archief gaat dit archief conserveren, digitaliseren en voor het publiek online beschikbaar stellen. Voorbeelden uit de twintig kranten- en ruim honderdzeventig goedgekeurde tijdschrifttitels voor het  Boeken-, Kranten- en Tijdschriftentraject zijn: De Residentiebode (1894-1939), Zutphense Courant (1849-1941), Indisch Maçonniek Tijdschrift (1895-1957) en Levenskracht: maandblad voor reiner leven (1907-1929).

Bentincks archief bevat correspondentie met koning Frederik II van Pruissen, Catharina de Grote, tsaar Paul I van Rusland, koning Stanislas van Polen, keizerin Maria Theresia, de filosoof Voltaire, Wenzel, graaf Kaunitz te Wenen en generaal Lafayette. Daarnaast onderhield zij een levendige correspondentie met haar moeder, Wilhelmina Maria gravin von Aldenburg. De brieven geven een unieke kijk op de politieke, sociaaleconomische, culturele, literaire en vrouwengeschiedenis van West-Europa in de 18de eeuw. Hella Haasse heeft het leven van Charlotte Bentinck beschreven in de romans: Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (1978) en De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck (1981).

Flyers en stadsrekeningen

Ook de collectie Bijzonder kleindrukwerk & efemera, (ca. 1800 – 1960) van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) wordt geconserveerd  in het traject Archieven en Bijzondere Collecties (ABC). Deze collectie bevat uitnodigingen van musea, kunsthandels en galeries, bijzondere brochures en aankondigingen, circulaires, flyers, gedrukte persberichten en kleine en grote affiches. Van het Gemeentearchief Venlo is de collectie Stadsrekeningen Venlo 1349-1795 als conserveringsproject ABC goedgekeurd. Deze stadsrekeningen met cijfermatige en contextinformatie over financiële transacties – hoeveel geld, aan wie, waarom en waarvoor – blijven ook voor de toekomst behouden, dankzij de conservering en digitalisering.

Kranten en tijdschriften

De volledige lijst met goedgekeurde kranten- en tijdschrifttitels vindt u als overzicht bij de publicaties.