Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Netwerkbijeenkomst Programma Indisch Erfgoed Digitaal

[ 22 03 2023 - 13:00 - 22 03 2023 - 17:00 ]

Op woensdag 22 maart 2023, van 13.00-17.00, organiseert het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) een netwerkbijeenkomst in Amersfoort om u bij te praten over de ontwikkelingen. Het programma richt zich op het digitaliseren en beschikbaar stellen van Indische collecties zodat mensen online kunnen zoeken naar de Indische geschiedenis van hun voorouders.

Voor wie is de bijeenkomst?

  • Geïnteresseerde collectiehoudende instellingen: organisaties die hun collecties al voor digitalisering hebben aangeboden of dit in de toekomst gaan doen, organisaties met al gedigitaliseerde relevante collecties die ze willen aanbieden voor aansluiting op het nieuwe webportaal en meer willen weten over wat het programma voor hen kan betekenen.
  • Algemeen geïnteresseerden die als vrijwilliger aan crowdsourcingsprojecten mee willen werken.
  • Personen die in het onderwijs werkzaam zijn en gebruik willen gaan maken van de educatieve modules die het programma gaat ontwikkelen.

Wat is het programma?

De verschillende onderdelen in het programma - digitalisering, verrijking, online presentatie -, het educatieve platform en het oral history project zullen worden toegelicht.

In aparte sessies voor organisaties met een collectie, (toekomstige) vrijwilligers en educatie zal interactief dieper op de onderdelen van het programma worden ingegaan.

Noteer woensdag 22 maart alvast in uw agenda. 

De uitnodiging met het volledige programma en de registratie volgen in februari.

Waar is de bijeenkomst?

De locatie van de bijeenkomst is: 

Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort