Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuw kader voor projectaanvragen archieven of collecties

[ 01 08 2023 ]

Ook komende jaren financiert Metamorfoze projecten voor het conserveren en digitaliseren van papieren erfgoed. Erfgoedinstellingen met archieven en collecties van nationaal belang kunnen nieuwe projectaanvragen indienen. 

Met ingang van 2023 hebben we het kader voor de financiering van projecten verbreed. We werkten tot nu toe altijd met een afgebakende periode met het eindjaartal van 1950. Die jaargrens wordt nu loslaten zodat het archief of de collectie voor de projectaanvraag zonder beperking door mag lopen. We vragen de aanvragers om de uitgangspunten van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) te onderschrijven die gericht is op de verbetering van de toegankelijkheid van de digitale resultaten. 

Van migratie tot muziekgeschiedenis

Voor nieuwe aanvragen gaat de voorkeur uit naar collecties en archieven rond de onderwerpen migratie, missie en zending, kerkgeschiedenis, landschap en infrastructuur, plattelandsgeschiedenis, armenzorg en muziekgeschiedenis. Aanvragen rond het thema slavernijverleden en de geschiedenis van de koloniën hebben de eerste prioriteit. Maar instellingen blijven vrij archieven en collecties aan te dragen die binnen eigen prioritering vallen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Heeft u een mooi archief of collectie en wilt u in 2023 een projectaanvraag indienen? Neem dan contact op met een van de coördinatoren en bespreek de mogelijkheden.

Lees meer over Conserveren Archieven en Collecties