Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe boeken online beschikbaar

[ 20 01 2020 ]
Verschrikkelijke Reisavonturen van Bartel Paauw

Er zijn zo’n 30.000 nieuwe boeken aan Delpher toegevoegd. Het gaat om boeken uit collecties van tien verschillende instellingen, onder andere van Atria, Universiteit Leiden, NIOD en de Koninklijke Bibliotheek.

Vrouwenarbeid in het verleden

Van Atria komen er 178 nieuwe boeken over vrouwenarbeid bij, zoals De verhouding tusschen mannen- en vrouwenloon (1931) en een Beknopte leidraad bij beroepskeuze voor meisjes (1938). De Universiteit van Leiden levert het grootste deel nieuwe boeken aan met bijna 19.000 titels met zeer uiteenlopende onderwerpen.

Uit het Geheugen van Nederland

Een deel van de nieuwe online titels (5000) was via de website van het Geheugen van Nederland al beschikbaar. Maar nieuw is dat de teksten nu zijn geOCRd waardoor de titels volledig op tekst doorzoekbaar zijn. In het verleden waren deze titels via Metamorfoze al gedigitaliseerd, en met deze verbeterslag zijn ze nog toegankelijker gemaakt. Het gaat om kinderboeken, prentenboeken, schoolboeken en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Rekenen, taal en geschiedenis

De gedigitaliseerde schoolboeken komen onder andere van het Nationaal Onderwijsmuseum en het Stadsarchief Deventer. Wat voorbeelden: Ons rekenonderwijs: een volledig stel boeken met een handleiding voor de lagere school (1920), De moedertaal: een leesboek met taaloefeningen (1905) en Leesboek voor jonge lieden over de merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis des Vaderlands (1840).

Het NIOD en de UB Leiden leverden het oorlogsmateriaal. Het bevat zowel literatuur, poëzie, satire en propaganda. Bijvoorbeeld het ABC van het Naziregiem (1945).

Bekijk de nieuwe boeken