Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe kranten in Delpher (1632-1950)

[ 21 01 2021 ]
Het Nieuwsblad voor Nederland, 30 april 1909 (Detail)

Op 18 januari 2021 zijn er 65.378 nieuwe krantenafleveringen aan Delpher toegevoegd (354.065 pagina's). Het zijn negentien nieuwe titels en aanvullingen op zeven krantentitels die al in Delpher waren opgenomen . 

De nieuwe titels

 • Algemeen Neerlandsch landbouwblad (1921-1934)
 • Algemeene landhuishoudelijke courant (1847-1848)
 • Algemeene nijverheids courant : weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart, fabrijkwezen, kunsten, volkshuishoudkunde, statistiek enz. (1849-1851)
 • Bijblad van de landbouw-courant (1864-1877)
 • De runderpest : bijlage tot De landbouw-courant (1865-1867)
 • De vrije socialist (1898-1940)
 • Land en volk (1905-1911)
 • Landbouw-courant (1851-1891)
 • Landhuishoudelijke courant : weekblad voor den Nederlandschen akkerbouwer,veehouder, houtteler, boomkweker, warmoezier en grondeigenaar (1849-1850)
 • Nederlandsch landbouw weekblad : officieël orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomité en de tot het Comité toegetreden Maatschappijen (1892-1920)
 • Nieuwe landbouw-courant (1882-1893)
 • Nijverheids-courant : weekblad voor landbouw, veeteelt, koophandel, zeevaart, visscherij, fabrijkwezen, kunsten, ambachten, volkshuishoudkunde, statistiek enz (1851-1853)
 • Het nieuwsblad voor Nederland (1883-1915)
 • Vaderlandsche courant (1795)
 • Arnhemsche courante (1632)
 • De voorheen Nederlandsche, nu de Vaderlandsche courant (1795)
 • Uytgesogte nieuwe tijdingen van den ... (1684

De aangevulde titels

 • De Volkskrant (1919-1939)
 • Dragtster courant (1864-1950)
 • Nieuwe Veendammer courant (1875-1889)
 • Opregte Haarlemsche Courant (1870-1900)
 • Twentsche courant (1845-1941)
 • Veendammer courant (1886-1905)
 • Zutphensche courant (1849-1941)
 • Opregte Leydse courant (1692-1718)
 • Oprechte Bataafsche courant (1797-1798)

Uit collecties van

 • Wageningen UR Library
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Tresoar
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Veenkoloniaal Museum
 • Stadsarchief Enschede
 • Regionaal Archief Zutphen
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • KB