Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe kranten in Delpher (1632-1950)

[21 01 2021]

Op 18 januari 2021 zijn er 65.378 nieuwe krantenafleveringen aan Delpher toegevoegd (354.065 pagina's). Het zijn negentien nieuwe titels en aanvullingen op zeven krantentitels die al in Delpher waren opgenomen . 

De nieuwe titels

 • Algemeen Neerlandsch landbouwblad (1921-1934)
 • Algemeene landhuishoudelijke courant (1847-1848)
 • Algemeene nijverheids courant : weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart, fabrijkwezen, kunsten, volkshuishoudkunde, statistiek enz. (1849-1851)
 • Bijblad van de landbouw-courant (1864-1877)
 • De runderpest : bijlage tot De landbouw-courant (1865-1867)
 • De vrije socialist (1898-1940)
 • Land en volk (1905-1911)
 • Landbouw-courant (1851-1891)
 • Landhuishoudelijke courant : weekblad voor den Nederlandschen akkerbouwer,veehouder, houtteler, boomkweker, warmoezier en grondeigenaar (1849-1850)
 • Nederlandsch landbouw weekblad : officieël orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomité en de tot het Comité toegetreden Maatschappijen (1892-1920)
 • Nieuwe landbouw-courant (1882-1893)
 • Nijverheids-courant : weekblad voor landbouw, veeteelt, koophandel, zeevaart, visscherij, fabrijkwezen, kunsten, ambachten, volkshuishoudkunde, statistiek enz (1851-1853)
 • Het nieuwsblad voor Nederland (1883-1915)
 • Vaderlandsche courant (1795)
 • Arnhemsche courante (1632)
 • De voorheen Nederlandsche, nu de Vaderlandsche courant (1795)
 • Uytgesogte nieuwe tijdingen van den ... (1684

De aangevulde titels

 • De Volkskrant (1919-1939)
 • Dragtster courant (1864-1950)
 • Nieuwe Veendammer courant (1875-1889)
 • Opregte Haarlemsche Courant (1870-1900)
 • Twentsche courant (1845-1941)
 • Veendammer courant (1886-1905)
 • Zutphensche courant (1849-1941)
 • Opregte Leydse courant (1692-1718)
 • Oprechte Bataafsche courant (1797-1798)

Uit collecties van

 • Wageningen UR Library
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Tresoar
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Veenkoloniaal Museum
 • Stadsarchief Enschede
 • Regionaal Archief Zutphen
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • KB