Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe tijdschriften in Delpher: van Margriet tot De rare Jacob

[ 09 05 2017 ]
Margriet

Aan Delpher zijn meer dan 35.000 nieuwe tijdschriften (van 75 titels) toegevoegd. De onderwerpen variëren van vrouwenkiesrecht, statistiek, film en dieren tot Brabantse geschiedenis. Aansprekende titel zijn onder andere Margriet; weekblad voor vrouwen en meisjes (1938-1950), Morgenrood; zondagsblad gewijd aan populaire wetenschap, kunst en letteren (1917-1921) en Androcles; maandschrift aan de belangen der dieren gewijd (1869-1909). 

De tijdschriften zijn afkomstig van elf verschillende erfgoedinstellingen. Hieronder een paar uitgelicht.

Atria

Van Atria komen een aantal tijdschriften, onder andere over vrouwenkiesrecht en  -belangen. Voorbeelden van titels: Maandblad van de vereniging voor Vrouwenkiesrecht, De Proletarische vrouw en Lelie en rozenknoppen: weekblad voor meisjes

Eye Filminstituut

Van Eye Filminstituut komt de Bioscoop-courant (1912-1919), het eerste tijdschrift in Nederland over film. Het is een vakblad voor de branche, maar ook interessant voor filmliefhebbers vanwege de filmbeschrijvingen, aankondigingen van films en advertenties.

KB

Van de KB komt onder andere Staatsblad van Nederlands-Indie, Het Leeskabinet en Androcles: maandschrift aan de belangen der dieren gewijd. Het Leeskabinet (1834-1903) is een algemeen cultureel tijdschrift met veel illustraties. Het geeft aandacht aan buitenlandse literaire en culturele ontwikkelingen. Androcles (1869-1919) geeft inzicht in de opvattingen over dieren, dierenleed, dierenwelzijn, dierenbescherming en de relatie tussen mens en dier.

Lindenhoutmuseum

Van het Lindenhoutmuseum komt Het Oosten: wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, uitgegeven door de drukkerij van de Weesinrichting Neerbosch vanaf 1876. Het bevat De Kroniek der Weesinrichting, dat het dagelijks leven op Neerbosch beschrijft. Het geeft een tijdsbeeld van de ontwikkeling van de Weesinrichting Neerbosch en van de christelijke jeugdzorg in Nederland van de afgelopen 150 jaar.

Persmuseum

Uit de collectie van het Persmuseum komt een aantal interessante titels. Margriet, weekblad voor vrouwen en meisjes, Abraham Prikkie, de met puntmuts en haakneus toegeruste grappenmaker en Mandril, Maandblad voor mensen, met bijdragen van kunstenaars, literatoren en tekenaars. Nog wat voorbeelden: Links Richten, een maandblad uitgegeven door het Arbeiders Schrijvers Collectief ‘Links richten’ en Oriëntatie, een tijdschrift dat in het kader staat van verbroedering tussen oost en west, tussen Nederlanders en Indo’s en Indonesiërs

Universiteit Tilburg

Van de Universiteit Tiilburg komt Taxandria: tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde en Tijdschrift voor Noord-Brabantse geschiedenis, taal- en letterkunde.

De nieuwe tijdschriften