Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe tijdschriften online beschikbaar via Delpher

[ 29 06 2017 ]
Het Noorden

Een nieuwe serie gedigitaliseerde tijdschriften, onder andere uit de collecties van Atria, IISG, KB, Vredespaleis en Cultureel Maçoniek Centrum, zijn aan Delpher toegevoegd. Het gaat om 87 tijdschrifttitels (38.000 nummers) met vakbladen voor vrouwenverenigingen, verloskundigen en vakbonden. Er zijn ook tijdschriften te vinden over vrijmetselarij, Indonesië, religie en vrede en recht. 

Een paar titels uitgelicht:

Paljas; geïllustreerd weekblad gewijd aan kunst, humor en satyre (1911)
Paljas is een tijdschrift met politieke satire met illustraties van belangrijke tekenaars uit de groep van het weekblad De Ware Jacob: Ton van Tas (ps. van Anton van der Valk, 1884-1975), L.J. Jordaan (1885-1980) en Ko Doncker (1874-1917).

Het Noorden in woord en beeld (1925-1949)
Een geïllustreerd familieweekblad voor Groningen en Noord-Drenthe. Het geeft een tijdsbeeld in woord en beeld, van de eerste helft van de 20e eeuw en bevat veel (foto)reportages.

Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding en Onze kleeding (1910-1920)
Een tijdschrift over kleding en met aandacht voor de identiteit en de voortschrijdende vrijheid van de vrouw.

De Arbeider. De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen (1892-1939)
De Arbeider was bijna vijftig jaar het orgaan voor de (vrij-) socialistische of sociaal-anarchistische beweging voor noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). De beginjaren van het weekblad zijn zeer verbonden aan de persoon Tjerk Luitjes (1867-1946). Hij schreef het blad vol met felle artikelen tegen de heersende maatschappelijke verhoudingen. Hij riep de arbeiders op tot revolutie en bedreigde werkgevers die hun arbeiders slecht behandelden.

Maçonniek Weekblad; uitgaaf voor broeders (1852-1920)
Het Maçonniek Weekblad was een platform voor de naar vooruitgang strevende Broeder. Het blad besteedde aandacht aan de maatschappelijke actualiteit. Het biedt gegevens over de maçonnieke praktijk in deze periode en geeft in haar vele ingezonden en redactionele artikelen een beeld hoe o.a. maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten weerklank vonden bij de individuele vrijmetselaar en de Orde van Vrijmetselaren.