Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nog meer nieuwe tijdschriften in Delpher

[ 20 07 2020 ]
De Bakkersbode

Delpher is aangevuld met 55.000 nieuwe tijdschriftafleveringen. Dat zijn zo’n 1,7 miljoen pagina's uit 302 tijdschrifttitels, afkomstig van 29 instellingen. Het bevat dit keer ook wat recenter materiaal van ná 1950. Om auteursrechtelijke redenen zijn die alleen in het KB-gebouw te raadplegen.

Limburgse geschiedenis

Van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg zijn er 58 nieuwe titels bij die een interessant beeld geven van de Limburgse mijn-, handel-, sociale en politieke geschiedenis van 1842 tot 1972.

Vrouwengeschiedenis

Van Atria is een collectie vrouwentijdschriften toegevoegd. Onder andere over gezinsplanning in Verstandig ouderschap : orgaan van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond (1938-1967), over het huishouden in De huishouding : tijdschrift voor moderne huisvrouwen, leerlingen en oud-leerlingen van de huishoudscholen in Nederland (1930-1937) en het geeft een inkijk in de nieuw feministische beweging in Huwelijk en huisgezin (1935-1940). 

Sociale geschiedenis

Socialistische en vakbondstijdschriften en speciale vakbladen komen uit de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), zoals de Zuivelbewerker (1901-1909), de Bakkersbode (1895-1908) en Het Indische volk : weekblad van de Afdeeling Batavia der Soc. Dem. Arbeiderspartij (1917-1938) 

Film en fotografie

Met acht tijdschriften van het Eye Filmmuseum en het Nederlands Fotomuseum is er het nodige te vinden over film en fotografie. Voorbeelden zijn De Camera (1908-1927) en Kunst en Amusement (1920-1927).

Sport

De Koninklijke HFC, de Haarlemsche Cricket Club Rood en Wit en het Nationaal Draf- en Rensport Museum zorgen voor een mooie aanvulling op de sportcollectie met ondermeer De Paardenwereld (1922-1927) en De H.F.C.'er : maandblad van de Haarlemsche Football-Club (1919-1960).

En nog zoveel meer...

Een kleine greep uit de verzameling: Nieuw archief voor wiskunde (1875-1999), het Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie (1951-1960), een mooie serie van de Universiteit van Wageningen (1924-1973) en over Zuid-Afrika met tijdschriften van de bibliotheek Zuid-Afrikahuis (1836-1893).

De instellingen

Het materiaal is afkomstig van onderstaande instellingen.

 1. Atria
 2. Bibliotheek Zuid-Afrikahuis
 3. Centre Céramique
 4. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
 5. EYE
 6. Haarlemsche Cricket Club Rood en Wit
 7. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 8. Katholiek Documentatie Centrum
 9. Koninklijk Wiskundig Genootschap
 10. Koninklijke Bibliotheek
 11. Koninklijke HFC
 12. Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
 13. Nationaal Draf- en Rensport Museum
 14. Nederlands Fotomuseum
 15. Nederlands Persmuseum
 16. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 17. NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 18. Radboud Universiteit Nijmegen
 19. Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg
 20. Stadsbibliotheek Maastricht
 21. Theologische Universiteit Kampen
 22. Tilburg University Library
 23. TU Delft Library
 24. Universitaire Bibliotheken Leiden
 25. Universiteitsbibliotheek Amsterdam
 26. Universiteitsbibliotheek Nijmegen
 27. Universiteitsbibliotheek Utrecht
 28. Vredespaleis
 29. Wageningen UR Library