Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Onderzoek papierconservering start drie nieuwe projecten

[ 18 02 2016 ]
Een kopie uit het archief van de firma Hope & Co (Stadsarchief Amsterdam)

De Adviescommissie Onderzoek heeft in november 2015 projecten gehonoreerd van het Stadsarchief Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en Cristina Duran Casablancas (promovendus bij University College London). Zij kunnen met financiering van Metamorfoze hun onderzoek starten.

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam gaat onderzoeken welke papieren, inkten en kopieertechnieken sinds 1800 werden gebruikt op kantoor voor het kopiëren van documenten. Daarbij is de vraag welke conserveringsmaatregelen nodig zijn om het verval te vertragen en verdere schade te voorkomen. De onderzoekers gebruiken hiervoor kopieboeken van 1800-1950 van het Stadsarchief, met onder andere kopieën van uitgaande post. Janien Kemp van het Stadsarchief Amsterdam gaat voor dit onderzoek samenwerken met Gabrielle Beentjes (Nationaal Archief), Anna Bülow (The British Museum) en Claire Phan Tan Luu (zelfstandig restaurator).

Cristina Duran Casablancas

Cristina Duran Casablancas doet promotieonderzoek bij de University College London. Haar onderzoek richt zich op het creëren van  een model om de effecten van conserveringsmaatregelen gedurende de hele levensduur van collecties in kaart te brengen. Dit model houdt meer rekening met de context waarin collecties zich bevinden. Uiteindelijk helpt dit collectiebeheerders in hun besluitvorming om wel of niet tot conserveringsbehandelingen over te gaan. 

Universiteit van Amsterdam

Ilse Korthagen volgt een post-initiële opleiding tot boekrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam. Zij gaat onderzoeken welke waarden aan handschriften kunnen worden toegekend en welke consequenties deze waarden hebben voor het digitaliseringsproces. 

Voor het digitaliseren van gebonden Middeleeuwse handschriften bestaan geen algemeen geldende richtlijnen. Omdat elk handschrift uniek is, zowel qua vorm als inhoud, zullen rigide richtlijnen creatieve oplossingen in de weg kunnen staan. Toch loopt elk handschrift tijdens het digitaliseringsproces risico’s die ondervangen moeten worden. 

De resultaten

Na het afsluiten van het onderzoek komen de resultaten online beschikbaar op de website van Metamorfoze. Het project dat als eerste resultaten oplevert is van Ilse Korthagen. In het derde kwartaal van dit jaar zullen we hier bekendheid aan geven.