Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Ontzuren .... of niet

[ 05 07 2016 ]
Schema ontzuren

Vooral in de jaren tachtig werd ontzuren als methode voor massaconservering van verzuurd papier veelvuldig toegepast. Tegenwoordig is dat, onder ander door de mogelijkheden van digitalisering, minder gangbaar. Voor sommige archieven en collecties blijft het zinvol om te inventariseren of ontzuren een goede keuze is voor het behoud van papier. 

Inventarisatie

Gabriëlle Beentjes, senior conserveringsadviseur bij het Nationaal Archief, heeft op verzoek van Metamorfoze een inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt. Haar verslag en het schema ‘Ontzuren en/of digitaliseren’ dienen als hulpmiddel om keuzes te maken voor het wel of niet ontzuren.

Conclusie

Als het papier aan een aantal voorwaarden voldoet, concludeert Gabriëlle Beentjes, is ontzuren een efficiënte manier om versnelde degradatie van papier tegen te gaan. Die voorwaarden zijn de mate van verkleuring van papier, maar vooral ook de technische gegevens, de waarde en betekenis van het object, de kosten van voorbereiding en behandeling en de beschikbare middelen. Door deze aspecten in het besluitvormingsproces mee te nemen en te wegen, kan men een verantwoorde beslissing nemen over het wel of niet ontzuren voor het behoud van (de informatie in) dat specifieke object of die collectie.

Lees meer