Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Populaire tijdschriften van zwartwit naar kleur

[ 11 02 2019 ]
Panorama, 13 juli 1957

In Delpher vind je honderden gedigitaliseerde tijdschriften. Maar populaire tijdschriften zoals de Panorama en De Libelle ontbreken. Hoe komt dat? Tijdschriften die in het verleden door Metamorfoze op microfilm zijn gezet, zijn tot nu toe niet geselecteerd voor digitalisering. Daar komt nu verandering in. 

Het voornemen was om de verfilmde tijdschriften vanaf microfilm te digitaliseren om ze ook online beschikbaar te kunnen stellen. Scans van film hebben echter als nadeel dat dit zwart-witbeelden oplevert.

Digitaliseren vanaf origineel

Om de kwaliteit van kleurige visueel aantrekkelijke tijdschriften te kunnen behouden, heeft Metamorfoze nu middelen vrijgemaakt om deze titels alsnog vanaf het origineel te digitaliseren. Een mooi voorbeeld van zo’n titel is het geïllustreerde katholieke weekblad, De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het Nederlandsche katholieke volk, 1867-1968 dat vanaf 1946 kleurgebruik toepast op cover en binnenwerk van het blad. Het weekblad gaat later op in de Nieuwe Revue, het Nederlands familieblad

Voor de komende jaren staat ook de Panorama: geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk, 1913-heden en De libelle: geïllustreerd weekblad voor de vrouw, 1934-heden op de planning. Maar ook minder bekende tijdschriften worden geselecteerd zoals De lach: weekblad: foto's, humor, lectuur (1924-1967); Cinema en theater (1921-1923) dat is opgevolgd door Weekblad cinema en theater (1924-1944); Kampioen: orgaan van het Algemeen Nederlandsch Wielrijders-Bond (1884-heden).

Komende jaren nog meer

Het streven is om de collecties zo compleet mogelijk te krijgen. Daarvoor benaderen we vaak verschillende instellingen voor bruiklenen. De komende jaren gaan we door met het ontsluiten van deze populaire tijdschriften zodat het online aanbod in Delpher zo compleet mogelijk wordt.